The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

151 tot 160 van 865
1 ... 81 ... 131   141   151   161   171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 691 ... 771 ... 861

151   Hoofdstuk: De verantwoorde omgang met persoonsgegevens
J.K.M. Gevers, H. Roscam Abbing in: Evaluatie Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (2000), p. 225-296
152   Boek: Handboek gezondheidsrecht I (4e druk)
J.K.M. Gevers, H.J.J. Leenen (2000), 388 p.
153   Artikel: Structuurregeling kan ook zonder cooptatie
J.R. Glasz in: Ondernemingsrecht, Vol. 11 (2000), p. 317-324
154   Hoofdstuk: Honderd jaar leerplicht
J.H. de Graaf in: Het concept van leerplicht 100 jaar na uitvoering van de leerplichtwet. (2000), p. 69-79
155   Artikel: Naar school? Tussen mogen en moeten, tussen recht en plicht
J.H. de Graaf in: Ars Aequi, Vol. 7/8 (2000), p. 529-534
156   Artikel: Personen- familie en jeugdrecht
J.H. de Graaf in: Ars Aequi Katern, Vol. 6 (2000), p. 3793-3795
157   Artikel: personen- familie en jeugdrecht
J.H. de Graaf in: Ars Aequi Katern, Vol. 3 (2000), p. 3723-3725
158   Artikel: Personen- familie en jeugdrecht
J.H. de Graaf in: Ars Aequi Katern, Vol. 12 (2000), p. 3961-3963
159   Annotatie: FED 2000, 287/288, (Het begrip "tijdelijk" in het verdrag met Duitsland.)
G. Groen in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 287/288, Het begrip "tijdelijk" in het verdrag met Duitsland. (2000), p. 1270-1274
160   Annotatie: FED 2000, 329, (In Nederland belastbare winst.)
G. Groen in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 329, In Nederland belastbare winst. (2000), p. 1439-1442