The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

101 tot 110 van 865
1 ... 81   91   101   111   121 ... 171 ... 251 ... 341 ... 431 ... 511 ... 601 ... 691 ... 771 ... 861

101   Boek: Tekst en Commentaar Mededingingswet
C.E. Drion, B.L.P. van Reeken, P.J. Slot (2000), 574 p.
102   Hoofdstuk: Die Bedeutung der Grundfreiheiten fur das Niederlandische Steuerrecht.
M. van Dun in: Grundfreiheiten im Steuerrecht der EU-Staaten (2000), p. 103-117
103   Artikel: Enkele internationale aspecten van het wetsvoorstel: Herziening regime fiscale eenheid.
M. van Dun in: Fiscaal Weekblad FED, Vol. 2803 (2000), p. 685-710
104   Hoofdstuk: Syllabusbijdrage M. van Dun
M. van Dun in: Fiscale Eenheid (2000), p. 205-230
105   Boekredactie: The International Guide to Mergers & Acquisitions.
M. van Dun (2000)
106   Boekredactie: The International Guide to Partnerships.
M. van Dun (2000)
107   Hoofdstuk: Vennootschapsbelasting.
M. van Dun in: Hoofdzaken Belastingrecht (2000), p. 271-402
108  download 6643 Artikel: EG-verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken
M.M.M. van Eechoud in: Computerrecht, Vol. 2 (2000), p. 113-115
109  download 6645 Artikel: Nader tot U -Brussel verordent openbaarheid EU-documenten
M.M.M. van Eechoud in: Mediaforum, Vol. 3 (2000), p. 73-79
110  download 6644 Annotatie: Noot bij GvEA EG 6 april 2000, zaak T-188/98, Kuijer vs, Raad EU
M.M.M. van Eechoud in: Mediaforum, Vol. 12 (2000), p. 172-173