The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

881 tot 890 van 995
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 591 ... 691 ... 791 ... 861   871   881   891   901 ... 991

881   Annotatie: RAwb 1999, 108, ()
N.M. van Waterschoot in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1999), p. 3-3
882   Annotatie: RAwb 1999, 140, ()
N.M. van Waterschoot in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1999), p. 4-5
883   Annotatie: RAwb 1999, 175, ()
N.M. van Waterschoot in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1999), p. 4-5
884   Annotatie: RAwb 1999, 61, ()
N.M. van Waterschoot in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1999), p. 7-9
885   Hoofdstuk: Wat te doen met onbevoegd genomen besluiten: vernietigen of in stand laten?
N.M. van Waterschoot in: Rechtspraak bestuursrecht, De annotaties 1997 - 1998 (1999), p. 137-152
886   Annotatie: BNB 1999, 32643 en 33700, (Niet-aftrekbare schadevergoeding wegens brandstichting en wegens ontucht met patienten, ook al werden de feiten begaan binnen de onderneming.)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 20/21, Niet-aftrekbare schadevergoeding wegens brandstichting en wegens ontucht met patienten, ook al werden de feiten begaan binnen de onderneming. (1999), p. 144-146
887   Annotatie: BNB 1999, 33320, (Arbeidskostenforfait in strijd met discriminatieverbod; prospective overruling.)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 271, Arbeidskostenforfait in strijd met discriminatieverbod; prospective overruling. (1999), p. 2158-2161
888   Annotatie: BNB 1999, 33395, (Geen vernietiging en terugwijzing bij schending hoorplicht.)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 225, Geen vernietiging en terugwijzing bij schending hoorplicht. (1999), p. 1754-1757
889   Annotatie: BNB 1999, 33840, (Verduistering in dienstbetrekking, bewijsconstructie, invloed terugbetalingsverplichting.)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 209, Verduistering in dienstbetrekking, bewijsconstructie, invloed terugbetalingsverplichting. (1999), p. 1615-1616
890   Annotatie: BNB 1999, 33927, (BPM-heffing op gebruikte auto's van EG-herkomst buiten Nederland niet in strijd met art.95 EG-Verdrag)
P.J. Wattel in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, Vol. 308, BPM-heffing op gebruikte auto's van EG-herkomst buiten Nederland niet in strijd met art.95 EG-Verdrag (1999), p. 2473-2476