The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

761 tot 770 van 995
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 591 ... 691 ... 741   751   761   771   781   791 ... 891 ... 991

761   Boek: Belastingen: inkomstenbelasting, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting, besluit voorkoming dubbele belasting 1989, Nederlands Standaardverdrag. - 20e dr.
A.J. van Soest, J.C.K.W. Bartel, F.W.G.M. van Brunschot, S. van Weeghel (1999), XXXV, 658 p.
762   Artikel: Summa Archiepiscopi alias Summa Copiosa: Some Remarks on the Medieval Editions of the Summa Hostiensis
F.P.W. Soetermeer in: Ius Commune : Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Vol. 26 (1999), p. 1-25
763   Artikel: Bemiddelen van de kern is een harde noot om te kraken.
C.C.A.M. Sol in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 84 (1999), p. 34-34
764   Hoofdstuk: De rol van de overheid en de sociale partners in het arbeidsvoorzieningsbeleid.
C.C.A.M. Sol in: Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid? (1999), p. 363-394
765   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 5 (1999), p. 473-479
766   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 6 (1999), p. 571-573
767   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 7 (1999), p. 681-686
768   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 8 (1999), p. 816-818
769   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 9 (1999), p. 929-931
770   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 10 (1999), p. 1049-1051