The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

761 tot 770 van 992
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 591 ... 691 ... 741   751   761   771   781   791 ... 891 ... 991

761   Artikel: Bemiddelen van de kern is een harde noot om te kraken.
C.C.A.M. Sol in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 84 (1999), p. 34-34
762   Hoofdstuk: De rol van de overheid en de sociale partners in het arbeidsvoorzieningsbeleid.
C.C.A.M. Sol in: Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid? (1999), p. 363-394
763   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 5 (1999), p. 473-479
764   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 6 (1999), p. 571-573
765   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 7 (1999), p. 681-686
766   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 8 (1999), p. 816-818
767   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 9 (1999), p. 929-931
768   Artikel: Rechtspraak
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 10 (1999), p. 1049-1051
769   Artikel: Symbolisch Strafrecht
S.A.M. Stolwijk in: Delikt en Delinkwent, Vol. 6 (1999), p. 481-484
770   Artikel: Verdwijnt schuld uit het strafrecht
S.A.M. Stolwijk in: JustitiĆ«le Verkenningen, Vol. 5 (1999), p. 19-24