The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

601 tot 610 van 995
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 581   591   601   611   621 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

601   Hoofdstuk: Databankbescherming
G.J.H.M. Mom, J.A. Schaap in: Adfo Juridisch-Elektronische Vraagbaak (1999)
602   Hoofdstuk: Licentie
G.J.H.M. Mom, J.A. Schaap in: Adfo Juridisch-Elektronische Vraagbaak (1999)
603   Hoofdstuk: Modellen
G.J.H.M. Mom, J.A. Schaap in: Adfo Juridisch-Elektronische Vraagbaak (1999)
604   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Ktr. Alkmaar 29 juli 1998, Van der Horn vs. Duo Design
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 2 (1999), p. 32-32
605   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Alkmaar 17 september 1999, Brusse vs. Cosparfrance
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 10 (1999), p. 167-167
606   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Amsterdam 15 april 1999, F. vs. W.
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 8 (1999), p. 135-136
607   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Amsterdam 15 oktober 1998, MFI vs. TV10
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 3 (1999), p. 48-48
608   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Amsterdam 20 mei 1999, CompuServe c.s. vs. World Online
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 7 (1999), p. 120-120
609   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Amsterdam 25 juni 1998, Slabbaert c.s. vs. VNU c.s.
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 3 (1999), p. 47-48
610   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Rotterdam 11 juni 1998, KZN vs. KZE
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 8 (1999), p. 135-136