The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

601 tot 610 van 992
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 581   591   601   611   621 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

601   Hoofdstuk: Modellen
G.J.H.M. Mom, J.A. Schaap in: Adfo Juridisch-Elektronische Vraagbaak (1999)
602   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Ktr. Alkmaar 29 juli 1998, Van der Horn vs. Duo Design
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 2 (1999), p. 32-32
603   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Alkmaar 17 september 1999, Brusse vs. Cosparfrance
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 10 (1999), p. 167-167
604   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Amsterdam 15 april 1999, F. vs. W.
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 8 (1999), p. 135-136
605   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Amsterdam 15 oktober 1998, MFI vs. TV10
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 3 (1999), p. 48-48
606   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Amsterdam 20 mei 1999, CompuServe c.s. vs. World Online
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 7 (1999), p. 120-120
607   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Amsterdam 25 juni 1998, Slabbaert c.s. vs. VNU c.s.
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 3 (1999), p. 47-48
608   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Pres. Rb. Rotterdam 11 juni 1998, KZN vs. KZE
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 8 (1999), p. 135-136
609   Artikel: Rechtspraak in 't kort: Rb. Utrecht 7 mei 1997 Mopro c.s. vs. HCC c.s.
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 4 (1999), p. 67-67
610   Artikel: Rechtspraak in het kort: Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 27 januari 1998, Kuijpers vs. Uden
G.J.H.M. Mom in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 2 (1999), p. 31-31