The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

591 tot 600 van 993
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 571   581   591   601   611 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

591   Artikel: Kleintjes op de bres voor meer autonomie in het staatsrecht van Nederlands Indie
J.M. de Meij, N.S. Efthymiou in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, Vol. 1 (1999), p. 57-81
592   Hoofdstuk: Nur ganz leise klopft mein Herz
D.W. de Mildt in: Tiende Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (1999), p. 165-181
593   Hoofdstuk: Verschijnen en verdwijnen. De wettelijke regeling van de cooperatie en haar bestuurlijke inrichting.
A.L. Mohr in: De cooperatieve onderneming. Vijf thema's over de veranderende rol van de cooperatie. (1999), p. 3-13
594   Hoofdstuk: Artikel 24 van de Auteurswet 1912
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs comentaar (1999), p. IEC 7/33-IEC 7/38
595   Hoofdstuk: Artikel 25a van de Auteurswet 1912
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar (1999), p. IEC 7/39-IEC 7/44
596   Boek: Auteursrecht Aspecten. Informatie over auteursrecht
G.J.H.M. Mom (1999), 31 p.
597   Boekredactie: Contracten en (multi)media
G.J.H.M. Mom (1999), p. 88
598   Boek: Contracten en (multi)media
G.J.H.M. Mom, M. Haven, P.J. Keuchenius (1999), 88 p.
599   Hoofdstuk: Databankbescherming
G.J.H.M. Mom, J.A. Schaap in: Adfo Juridisch-Elektronische Vraagbaak (1999)
600   Hoofdstuk: Licentie
G.J.H.M. Mom, J.A. Schaap in: Adfo Juridisch-Elektronische Vraagbaak (1999)