The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

591 tot 600 van 995
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 571   581   591   601   611 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

591   Hoofdstuk: What is truth? Incest and Narrative Coherence in Law.
C.W. Maris in: Reasoning in Ethics and Law; the role of theory, principles and facts (1999), p. 145-182
592   Artikel: Een nieuw artikel 7 Grondwet?
J.M. de Meij in: Mediaforum, Vol. 13 (1999), p. 363-364
593   Artikel: Kleintjes op de bres voor meer autonomie in het staatsrecht van Nederlands Indie
J.M. de Meij, N.S. Efthymiou in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, Vol. 1 (1999), p. 57-81
594   Hoofdstuk: Nur ganz leise klopft mein Herz
D.W. de Mildt in: Tiende Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (1999), p. 165-181
595   Hoofdstuk: Verschijnen en verdwijnen. De wettelijke regeling van de cooperatie en haar bestuurlijke inrichting.
A.L. Mohr in: De cooperatieve onderneming. Vijf thema's over de veranderende rol van de cooperatie. (1999), p. 3-13
596   Hoofdstuk: Artikel 24 van de Auteurswet 1912
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs comentaar (1999), p. IEC 7/33-IEC 7/38
597   Hoofdstuk: Artikel 25a van de Auteurswet 1912
G.J.H.M. Mom in: Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar (1999), p. IEC 7/39-IEC 7/44
598   Boek: Auteursrecht Aspecten. Informatie over auteursrecht
G.J.H.M. Mom (1999), 31 p.
599   Boekredactie: Contracten en (multi)media
G.J.H.M. Mom (1999), p. 88
600   Boek: Contracten en (multi)media
G.J.H.M. Mom, M. Haven, P.J. Keuchenius (1999), 88 p.