The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

571 tot 580 van 995
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 551   561   571   581   591 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

571   Rapport: Juryrapport Nationale Scriptieprijs 1999
E. Lissenberg (1999)
572   Boekredactie: Tegen de regels III. Een inleiding in de criminologie
E. Lissenberg (1999), p. 383
573   Hoofdstuk: Vrouwen en hun criminalititeit. Honderd jaar mistroostigheid
E. Lissenberg in: Eeuwige kwesties. Honderd jaar vrouwen en recht in Nederland. Jubileumuitgave van Nemesis, tijdschrift voor vrouwen en recht. (1999), p. 81-89
574   Boekredactie: Honderd jaar billijkheid
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim (1999), p. 125
575   Hoofdstuk: Nawoord
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim in: Paul Scholten, Schadevergoeding buiten overeenkomst en Onrechtmatige Daad (1999), p. 155-160
576   Hoofdstuk: Op de grens van dogmatisch en maatschappelijk rechtsbegrip. Metajuridische beschouwingen over de waarde van het academisch proefschrift van Paul Scholten, bezien in het licht van de afkalvende betekenis van de klassieke deductieve dogmatiek en de opkomst van het vermaatschappelijkt rechtsbegrip.
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim in: Honderd jaar billijkheid (1999), p. 109-123
577   Boek: Paul Scholten. Schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daad. 2e druk bezorgd door N.F. van Manen en R.H. Stutterheim. Eerste druk Amsterdam: Scheltema/Holkema,1899.
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim (1999), 155 p.
578   Artikel: Rechtszekerheid of Rechtspluralisme
N.F. van Manen in: Ars Aequi, Vol. 3 (1999), p. 155-157
579   Hoofdstuk: Schadevergoeding bij rechtmatige daad
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim in: Honderd jaar billijkheid (1999), p. 7-15
580   Artikel: Van WORM naar WRB: een onderzoek
N.F. van Manen in: Advocatenblad (1999), p. 996-998