The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

571 tot 580 van 993
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 551   561   571   581   591 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

571   Hoofdstuk: Vrouwen en hun criminalititeit. Honderd jaar mistroostigheid
E. Lissenberg in: Eeuwige kwesties. Honderd jaar vrouwen en recht in Nederland. Jubileumuitgave van Nemesis, tijdschrift voor vrouwen en recht. (1999), p. 81-89
572   Boekredactie: Honderd jaar billijkheid
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim (1999), p. 125
573   Hoofdstuk: Nawoord
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim in: Paul Scholten, Schadevergoeding buiten overeenkomst en Onrechtmatige Daad (1999), p. 155-160
574   Hoofdstuk: Op de grens van dogmatisch en maatschappelijk rechtsbegrip. Metajuridische beschouwingen over de waarde van het academisch proefschrift van Paul Scholten, bezien in het licht van de afkalvende betekenis van de klassieke deductieve dogmatiek en de opkomst van het vermaatschappelijkt rechtsbegrip.
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim in: Honderd jaar billijkheid (1999), p. 109-123
575   Boek: Paul Scholten. Schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daad. 2e druk bezorgd door N.F. van Manen en R.H. Stutterheim. Eerste druk Amsterdam: Scheltema/Holkema,1899.
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim (1999), 155 p.
576   Artikel: Rechtszekerheid of Rechtspluralisme
N.F. van Manen in: Ars Aequi, Vol. 3 (1999), p. 155-157
577   Hoofdstuk: Schadevergoeding bij rechtmatige daad
N.F. van Manen, R.H. Stutterheim in: Honderd jaar billijkheid (1999), p. 7-15
578   Artikel: Van WORM naar WRB: een onderzoek
N.F. van Manen in: Advocatenblad (1999), p. 996-998
579   Artikel: Analogieverbod in het strafrecht
C.W. Maris in: Nederlands Juristenblad, Vol. 23 (1999), p. 1045-1047
580   Artikel: Casanova de Seingalt, Balzac, Hamsun, Huysmans, Ovidius
C.W. Maris in: Nederlands Juristenblad, Vol. 45 (1999), p. 2120-2127