The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

561 tot 570 van 992
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 541   551   561   571   581   591 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

561   Hoofdstuk: Wachtgeldregelingen voor rijks- en gemeentepersoneel
B.B.B. Lanting in: Het burgerlijke ambtenarenrecht (1999), p. 1-74
562   Hoofdstuk: Werkloosheid en ontslag
B.B.B. Lanting in: Handboek Sociale zekerheid bij de overheid (1999), p. 1-75
563   Hoofdstuk: Towards the Formalization of Legal Causal Reasoning
A.J. Lehmann in: Congresbundel: 10th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (1999), p. 780-784
564   Hoofdstuk: Enhancing the operation of markets for vocational education and training.
H.A.M. van Lieshout in: Vocational and adult education in Europe. (1999), p. 49-86
565  download 14722 Rapport: Firms, human capital and productivity: Matched establishment comparisons.
H.A.M. van Lieshout (1999)
566   Hoofdstuk: Flexicurity en opleidingsmarkten.
H.A.M. van Lieshout, A.A.G. van Liempt in: Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid? (1999), p. 109-147
567   Artikel: Fiselier over Bonger
E. Lissenberg in: Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 2 (1999), p. 190-193
568   Hoofdstuk: Hoofdstuk 2: Definities van criminaliteit, Hoofdstuk 3: Criminaliteitsmetingen
E. Lissenberg in: Tegen de regels III. Een inleiding in de criminologie (1999), p. 21-53
569   Rapport: Juryrapport Nationale Scriptieprijs 1999
E. Lissenberg (1999)
570   Boekredactie: Tegen de regels III. Een inleiding in de criminologie
E. Lissenberg (1999), p. 383