The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

511 tot 520 van 992
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491   501   511   521   531 ... 591 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

511   Hoofdstuk: Environmental Law in the Netherlands
N.S.J. Koeman in: Environmental Law in Europe (1999), p. 421-438
512   Hoofdstuk: Environmental Law in the Netherlands
N.S.J. Koeman, J.E.M. Polak in: Environmental Law in Europe (1999), p. 439-455
513   Hoofdstuk: Handhaving; enkele beschouwingen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen
N.S.J. Koeman in: De staat van water (1999), p. 153-161
514   Hoofdstuk: Naar een fundamentele hernieuwing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
N.S.J. Koeman in: Naar een hernieuwd ruimtelijk planningstelsel? (1999), p. 55-103
515   Artikel: De Franse Conseil d'Etat als rechter - Een indruk van het functioneren van de Section du Contentieux de "Afdeling bestuursrechtspraak" van de Franse Raad van State
W. Konijnenbelt in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (1999), p. 56-61
516   Artikel: De Raad van State als wetgevingsadviseur
W. Konijnenbelt in: Regelmaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken (1999), p. 205-207
517   Artikel: De wetgever en de zelfstandige bestuursorganen
W. Konijnenbelt in: Regelmaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken (1999), p. 1-2
518   Boek: Hoofdstukken van bestuursrecht
W. Konijnenbelt, H.D. van Wijk, R.M. van Male (1999), 882 p.
519   Artikel: La place des principes non ecrits dans les avis et les decisions des Conseil d'Etat
W. Konijnenbelt in: Revue adminstrative: revue bimestrielle de l'administration moderne, Vol. 52 (1999), p. 101-121
520   Artikel: Le régime administratif des cultes aux Pays-Bas
W. Konijnenbelt in: Annuaire européen d'administration publique, Vol. 22 (1999), p. 207-213