The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

501 tot 510 van 992
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 481   491   501   511   521 ... 591 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

501   Rapport: Arbeidstijden in apotheken
R. Knegt, K. Boonstra, M.J.T. van Velzen (1999)
502   Hoofdstuk: De toepassing van rechtsnormen in rechtswetenschap en uitvoeringspraktijk
R. Knegt in: Drie dimensies van recht: rechtstheorie, rechtsgeleerdheid, rechtspraktijk (1999), p. 335-347
503   Hoofdstuk: De strijd tussen verzoeners: rechter versus mediator
C.L.B. Kocken in: Onverzoenlijkheid (1999), p. 77-94
504   Boekredactie: Onverzoenlijkheid
C.L.B. Kocken, A.T.M. Schreiner (1999), p. 174
505  download 46492 Hoofdstuk: Redactioneel woord
C.L.B. Kocken, A.T.M. Schreiner in: Onverzoenlijkheid (1999), p. 9-12
506   Boekbespreking:van F.W. Grosheide en K. Boele-Woelki
K.J. Koelman in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 6 (1999), p. 97-99 , Molengrafica deel II 1998 Europees Privaatrecht
507   Annotatie: Informatierecht/AMI, AMI 1999, , (Scientology vs. XS4ALL e.a.)
K.J. Koelman in: Informatierecht: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, Vol. 8/9, Scientology vs. XS4ALL e.a. (1999), p. 113-115
508  download 6178 Rapport: Online Service Provider Liability for Copyright Infringement
K.J. Koelman, P.B. Hugenholtz (1999)
509   Artikel: Een fundamentele hernieuwing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
N.S.J. Koeman in: Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht (1999), p. 89-89
510   Boekredactie: Environmental Law in Europe
N.S.J. Koeman (1999), p. 659