The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

481 tot 490 van 995
1 ... 91 ... 191 ... 291 ... 391 ... 461   471   481   491   501 ... 591 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

481   Artikel: Geen verhaal voor slachtoffers
H.J.R. Kaptein in: Mr.: het magazine voor juristen, Vol. 7 (1999), p. 46-46
482   Artikel: Geen zin in zachte dood? Over eeuwig leven: een Kerstverhaal
H.J.R. Kaptein in: Mr.: het magazine voor juristen, Vol. 8 (1999), p. 57-57
483   Artikel: Kroongetuigenis: Judaskus of pro justitia? Over strafrechtelijke (en menselijke) waarheid van betaalde belastende verklaringen
H.J.R. Kaptein in: Internationaal katholiek tijdschrift Communio, Vol. 24-1-1999 (1999), p. 14-29
484   Hoofdstuk: Over grenzen - van morele epistemologie in actie
H.J.R. Kaptein in: De reikwijdte van het geduld: wijsgerige en theologische opstellen (1999), p. 77-88
485   Artikel: Tandsteen der wijzen of de geestelijke gevangenis van vergelding
H.J.R. Kaptein in: Mr.: het magazine voor juristen, Vol. 5 (1999), p. 55-55
486   Artikel: Was ik maar dood of waarom het leven geen zin heeft
H.J.R. Kaptein in: Mr.: het magazine voor juristen, Vol. 6 (1999), p. 59-59
487   Artikel: Zinloos geweld in de rechtszaal
H.J.R. Kaptein in: Mr.: het magazine voor juristen, Vol. 1 (1999), p. 18-18
488   Artikel: Gemeentewettelijke organen en bevoegdheden: open of gesloten stelsel van competentietoedeling?
F.H. Kistenkas in: De Gemeentestem, Vol. 7097 (1999), p. 241-245
489   Artikel: Onverbindende regelgeving 1998
F.H. Kistenkas in: RegelMaat : kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, Vol. 1 (1999), p. 52-53
490   Hoofdstuk: Reality-tv
F.H. Kistenkas in: Praktijkboek openbare orde en veiligheid (1999), p. BII.1.RT-1-BII.1.RT53