The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

171 tot 180 van 995
1 ... 91 ... 151   161   171   181   191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 591 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

171   Hoofdstuk: Leiding of evenwicht: Flexibiliteiten in Europese Unie en geschiedenis
W.T. Eijsbouts in: Flexibiliteit en het verdrag van Amsterdam (Asser Instituut colloquium Europees recht, achtentwintigste zitting, 1998, gehouden op 4 september 1998 in de Jankarel Gevers Zaal van het T.M.C. Asser Instituut te Den Haag en georganiseerd onder auspiciën van de Commissie Europees Recht van het Instituut) (1999), p. 1-12
172   Hoofdstuk: On the formal analysis of normative conflicts
A.A.O. Elhag, J.A.P.J. Breuker, P.W. Brouwer in: Legal Knowledge Based Systems. Jurix 1999 (1999), p. 35-46
173   Hoofdstuk: POWER: Programme for an Ontology based Working Environment for modeling and use of Regulations and legislation
T.M. van Engers, P.J.M. Kordelaar in: ISMICK99 proceedings (1999)
174   Hoofdstuk: POWER: Programme for an Ontology based Working Environment for modeling and use of Regulations and legislation
T.M. van Engers, P.J.M. Kordelaar, J. den Hartog, E. Glassée in: Proceedings of the Eleventh International Workshop on Database and Expert Systems Applications (IEEE) (1999), p. 327-334
175   Artikel: De grondslagen van de sociale zekerheid. De tanende invloed van de confessionele ordeningsprincipes op de sociale verzekering.
P.S. Fluit in: Afgestemd, Vol. 9 (1999), p. 12-17
176   Hoofdstuk: De- of recollectivering van zekerheid. Naar een nieuwe grondslag voor de dekking van inkomensrisico's.
P.S. Fluit, R. Knegt in: Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid? (1999), p. 281-321
177   Artikel: Flexibilisering en arbeidsbescherming
P.S. Fluit, R. Knegt in: Sociale Wetenschappen, Vol. 42 (1999), p. 26-42
178   Artikel: New attempts to cut the number of occasionally disabled people
P.S. Fluit in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line, Vol. nl9910167f (1999), p. 1
179   Artikel: Rb. Assen 16 maart 1999, nr. 98/322 WAO
P.S. Fluit in: Uitspraken sociale zekerheid, Vol. 3 (1999), p. 589-591
180   Artikel: SUWI-voorstel WAO-keuring afkeurenswaardig
P.S. Fluit in: Arbeid Integraal : Bulletin Arbeid, Sociale Zekerheid & Recht, Vol. 3 (1999), p. 111-112