The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

101 tot 110 van 995
1 ... 81   91   101   111   121 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 591 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

101   Artikel: De eerlijkheid en de gemoedelijkheid van den Nederlander. Over de korte geschiedenis van de beperking van het getuigenbewijs in het nederlandse recht.
C.M. Cappon in: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (1999), p. 115-134
102   Hoofdstuk: Supplement 191: bewerking art. 7:653 BW
D. Christe in: Arbeidsovereenkomst (losbladig) (1999), p. 28
103   Hoofdstuk: Supplement 192: bewerking art. 7:662-666 BW
D. Christe in: Arbeidsovereenkomst (losbladig) (1999), p. 38
104   Hoofdstuk: Supplement 194: bewerking art. 7:658 BW
D. Christe in: Arbeidsovereenkomst (losbladig) (1999), p. 18
105   Artikel: Beantwoording rechtsvraag (279) Militair recht.
G.L Coolen in: Ars Aequi (1999), p. 848-851
106   Artikel: De nieuwe beklagregeling.
G.L Coolen in: Militair Rechtelijk Tijdschrift (1999), p. 345-358
107   Artikel: Het gaat om eendaadse, niet om meerdaadse samenloop.
G.L Coolen in: Militair Rechtelijk Tijdschrift (1999), p. 1-5
108   Artikel: Het oordeel van de commandant is bepalend.
G.L Coolen in: Militair Rechtelijk Tijdschrift (1999), p. 187-190
109   Annotatie: MRT 1999, , (Bevordering en vredesmissies.)
G.L Coolen in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. XCII, Bevordering en vredesmissies. (1999), p. 172-179
110   Annotatie: MRT 1999, , (De frauderende buffetbediende.)
G.L Coolen in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. XCII, De frauderende buffetbediende. (1999), p. 62-66