The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1999

91 tot 100 van 995
1 ... 71   81   91   101   111 ... 191 ... 291 ... 391 ... 491 ... 591 ... 691 ... 791 ... 891 ... 991

91   Hoofdstuk: Indexing problem solving methods for reuse
J.A.P.J. Breuker in: Knowledge Acquisition, Modelling and Management (1999), p. 315-322
92   Artikel: Legal modeling and automated reasoning with ON-LINE
J.A.P.J. Breuker, P.W. Brouwer, A. Valente in: International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 51 (1999), p. 1079-1125
93   Hoofdstuk: Ontological modelling for designing educational systems
J.A.P.J. Breuker, A.J. Muntjewerff, B. Bredeweg in: Proceedings AI-ED '99, WS-2, Ontologies for intelligent Educational Systems (1999), p. 101-122
94   Rapport: Advies inzake ITER-project "Epistomological Aspects of Legal Information Systems"
P.W. Brouwer (1999)
95   Boekredactie: Drie dimensies van recht. Rechtstheorie, rechtsgeleerdheid, rechtspraktijk.
P.W. Brouwer, M.M. Henket, A.M. Hol (1999), p. 347
96   Boek: Inleiden tot de rechtswetenschap
P.W. Brouwer, H. Franken, P.B. Cliteur, M.A. Loth (1999), 534 p.
97   Hoofdstuk: Systematisering van het recht
P.W. Brouwer in: Drie dimensies van recht. Rechtstheorie, rechtsgeleerdheid, rechtspraktijk (1999), p. 219-237
98   Hoofdstuk: Zijn alle onrechtmatige daden onrechtmatig? Schadevergoeding bij rechtmatige daad en art. 6:162 BW
P.W. Brouwer in: Honderd jaar billijkheid (1999), p. 47-56
99   Boekbespreking: Bespreking van dissertatie
C.M. Cappon in: Ponder, Vol. 6 (1999), p. 14-14 , Het notariaat in stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de late Middeleeuwen (1306-1531). Een prosopografisch, diplomatisch en rechtshistorisch onderzoek.
100   Boekbespreking: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
C.M. Cappon in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 114 (1999), p. 388-390 , De heren van de kerk. De kannuniken van Oudmunster te Utrecht in de late Middeleeuwen.