The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1998

731 tot 740 van 1212
1 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 601 ... 711   721   731   741   751 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

731   Hoofdstuk: Nedergedaald ter helle. Onderwijs in het procesrecht in de 16e eeuw.
E.J.H. Schrage in: Een rijk gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr P.L. Neve (1998), p. 365-380
732   Hoofdstuk: Zusammenspiel und Wechselbeziehung
E.J.H. Schrage in: A bonis bona discere. Festgabe fur Janos Zlinsky zum 70. Geburtstag (1998), p. 357-380
733   Boekbespreking: Juridische aspecten van Romeinse stedelijke infrastructuur. Romeinse wegen en pleinen.
E.J.H. Schrage in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Vol. 159 (1998), p. 85-87 , -
734   Artikel: Ze willen dat je zwijgt
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad (1998), p. 1351-
735   Artikel: Grondwet biedt adviesorganen voldoende ruimte voor praktijk
I.C. van der Vlies in: Staatscourant, Vol. 161 (1998), p. 3-
736   Artikel: De rechter spreekt alleen maar recht
I.C. van der Vlies in: Het Schrijvershuis, Vol. 2 (1998), p. 4-5
737   Artikel: Subsidie
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad (1998), p. 767-771
738   Artikel: Kluwens van interacties: de VAR-preadviezen
I.C. van der Vlies in: Nederlands Juristenblad (1998), p. 700-701
739   Artikel: The Netherlands: One national licence for public broadcasting
N.A.N.M. van Eijk in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. IV (1998), p. 12-12
740   Artikel: The Netherlands: Dutch Competition Authority examens the creation of one of the largest cable operators in Europe
N.A.N.M. van Eijk in: IRIS: legal observations of the European Audiovisual Observatory, Vol. IV (1998), p. 14-14