The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1998

721 tot 730 van 1212
1 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 601 ... 701   711   721   731   741 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

721   Annotatie: Aantekening bij uitspraak nr. 27
B.J. Schueler in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 4
722   Annotatie: Aantekening bij uitspraak nr. 120
B.J. Schueler in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 3
723   Annotatie: Aantekening bij uitspraak nr. 149
B.J. Schueler in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 5
724   Annotatie: Aantekening bij uitspraak nr. 153
B.J. Schueler in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 3
725   Annotatie: Aantekening bij uitspraak nr. 161
B.J. Schueler in: Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 3
726   Boek: Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst
E.J.H. Schrage (1998), 82 p.
727   Boek: Van delict tot onrechtmatige daad
E.J.H. Schrage (1998), 94 p.
728   Artikel: Dopo Calasso. Die Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter noch funf jungst erschienen italienischen Handbuchern
E.J.H. Schrage in: Ius Commune : Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Vol. XXV (1998), p. 293-322
729   Artikel: Why is English law so different?
E.J.H. Schrage in: Ars Aequi, Vol. 47 (1998), p. 366-375
730   Artikel: Overeenkomst of onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van de notaris tegenover "lieden met testamentaire bevoordelingsverwachtingen"
E.J.H. Schrage in: Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie, Vol. 633-6334 (1998), p. 11