The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1998

601 tot 610 van 1211
1 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 581   591   601   611   621 ... 721 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

601   Hoofdstuk: Commentaar artikel 1:8 Awb
O.J.D.M.L. Jansen in: Handboek Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 1-2
602   Hoofdstuk: Commentaar artikel 1:9 Awb
O.J.D.M.L. Jansen in: Handboek Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 1-2
603   Hoofdstuk: Commentaar artikel 5:11 Awb
O.J.D.M.L. Jansen in: Handboek Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 3-4
604   Hoofdstuk: Commentaar artikel 5:19 Awb
O.J.D.M.L. Jansen in: Handboek Algemene wet bestuursrecht (1998), p. 3-5
605   Hoofdstuk: De afweging van belangen en beginselen als wisselwerking tussen waarden, de Wet bodembescherming als casus
G.M.A. van der Heijden in: Wisselwerking tussen waarden, Een uitdaging voor het openbaar bestuur (1998), p. 61-70
606   Boekredactie: Auteursrechtelijke aspecten van preservering van elektronische publicaties
K.J. Koelman, B.N. Westerbrink (1998), p. 45
607   Hoofdstuk: Inleidende hoofdstukken 19de en 20 ste eeuwse rechtsgeschiedenis (studiemateriaal propedeuse)
T.J. Veen in: Inleidende hoofstukken 1998-1999 (1998), p. 63-216
608   Hoofdstuk: Doorwerking van internationaal milieurecht in de rechtspraak.
P.A. Nollkaemper, G. Betlem in: Internationaal Milieurecht in Nederland, publikaties van de vereniging van Milieurecht (1998), p. 39-72
609   Hoofdstuk: Toepassing van verdragsrecht door de Nederlandse rechter en het vereiste van een rechtsbelang.
P.A. Nollkaemper in: Ongebogen recht (1998), p. 107-116
610   Artikel: Kwaliteit aan de Orde
L.H.A.J. Quant in: Advocatenblad, Vol. 15 (1998)