The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1998

21 tot 30 van 1212
1   11   21   31   41 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 601 ... 721 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

21   Hoofdstuk: Internet
B.N. Westerbrink, Th. Richard in: Adfo Juridisch Jaaroverzicht (1998), p. 17-30
22   Hoofdstuk: Health
A.C Hendriks in: European Disability Forum guide to the Amsterdam Treaty (1998), p. 27-28
23   Hoofdstuk: UN Standards and Dutch practice - the rights of disabled people in the labour market
A.C Hendriks in: To Baehr in our minds (1998), p. 421-439
24   Artikel: De langzame weg naar een volwaardige dialoog
J.J.M. Lamers, R. Goethart in: Zeggenschap, Vol. 3 (1998), p. 4
25   Artikel: De EOR juridisch doorgelicht
J.J.M. Lamers in: EOR Nieuwsbrief, Vol. 4 (1998), p. 2
26   Artikel: Promoveren als leitmotiv
R.G. van den Berg in: Nota Bene, Vol. 1 (1998), p. 28-
27   Rapport: Migrants with HIV/AIDS and access to health care in Europe
R.G. van den Berg (1998)
28   Artikel: Belastingadviseur en Fiscaal Santierecht
G.J.M. van Wissen in: De Gids / Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, Vol. IV (1998), p. 27
29   Artikel: Rechtsvormende rechter of 'bouche du droit'
P.W. Brouwer in: Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie, Vol. 1 (1998), p. 4-9
30   Annotatie: Vergelijkingscriterium; kosten van botter.
J.W. Zwemmer in: BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak (1998), p. 2991