The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1998

11 tot 20 van 1212
1   11   21   31 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 601 ... 721 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

11   Artikel: D, D'66, DD en JD van Oud. Het correctief wetgevingsreferendum.
D.E. Bunschoten in: Nota Bene (1998), p. 3-4
12   Artikel: Een onwaarachtige en onbegrijpelijke Grondwet
J.M. de Meij in: Nederlands Juristenblad, Vol. 5 (1998), p. 210-212
13   Artikel: Contra Legem: een leerstuk op drift?
F.H. Kistenkas in: Just-info, Vol. 3 (1998), p. 81-98
14   Artikel: Onverbindende regelgeving: rode draad tussen Awb en Hennekens
F.H. Kistenkas in: RegelMaat : kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken, Vol. 2 (1998), p. 103-105
15   Boekredactie: Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid
F.H. Kistenkas (1998)
16   Artikel: Uitingsvrijheid naar Zweeds model: een overladen menu van grondwettelijke delicatessen?
J.M. de Meij in: Mediaforum, Vol. 2 (1998), p. 44-49
17   Hoofdstuk: Het Koningkrijk Zweden
J.M. de Meij in: Het staatsrecht om de landen van de Europese Unie (1998), p. 865-926
18   Artikel: Veiling Perikelen
M.L. Verberne in: Mediaforum (1998), p. 38-41
19   Proefschrift: Productinformatie over levensmiddelen. Etiketteringsvraagstukken naar Europees en Nederlands recht
B.M. Vroom - Cramer (1998), p. 329
20   Artikel: Electronic Commerce
B.N. Westerbrink in: Adfo Juridisch, Vol. 4 (1998), p. 12-13