The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1998

1 tot 10 van 1212
1   11   21 ... 121 ... 241 ... 361 ... 481 ... 601 ... 721 ... 841 ... 961 ... 1081 ... 1211

 Hoofdstuk: De dubbelzinnige plaats van zorg in het leven van mannen
M. Grunell in: Bootje in de storm. Het gezin in debat (1998), p. 111-115
 Artikel: Media-en Telecommunicatierecht
A.W. Hins, N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt in: Ars Aequi Katern (1998), p. 3191-3193
 Artikel: Media- en telecommunicatierecht
A.W. Hins, N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt in: Ars Aequi Katern (1998), p. 3254-3256
 Artikel: Media- en telecommunicatierecht
A.W. Hins, N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt in: Ars Aequi Katern (1998), p. 3324-3328
 Artikel: Media- en telecommunicatierecht
A.W. Hins, N.A.N.M. van Eijk, G.A.I. Schuijt in: Ars Aequi Katern (1998), p. 3389-3391
 Artikel: Flexibilisering, de universiteiten en het ABVAKABO-beleid
M. Grunell in: De Vrije Ambtenaar, Vol. 19 (1998), p. 4-7
 Artikel: Het auteursrecht: het Internet voorbij? Preadvies Nederlandse Juristenvereniging
P.B. Hugenholtz in: Handelingen NJV (1998), p. 197-260
 Boekredactie: Omroep & Commercie
M. Dellebeke, J.J.C. Kabel (1998), p. 484
 Artikel: Crisis in de Nederlandse Justitie. De ministriele verantwoordelijkheid voor het openbaar ministerie.
J.L. de Reede in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, Vol. 53 (1998), p. 699-706
10   Artikel: Herziening van het adviestelsel op rijksniveau: Haagse kaasstolp of primaat van de politiek?
J.L. de Reede in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, Vol. 53 (1998), p. 477-483