The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1997

51 tot 60 van 75
1   11   21   31   41   51   61   71

51   Artikel: Europese Berichten
R.H. van Ooik, B.M. Veltkamp in: RegelMaat, Vol. 1997 (1997), p. 204-208
52   Artikel: Europese Berichten
R.H. van Ooik, B.M. Veltkamp in: RegelMaat, Vol. 1997 (1997), p. 240-242
53   Annotatie: HvJEG, Advies 3/94, advies van 13 december 1995 ('Raamovereenkomst Bananen')
R.H. van Ooik in: Sociaal-economische wetgeving, Vol. 45 (1997), p. 67-69
54   Annotatie: HvJEG, zaak C-126/95, Hallouzi-Choho t. Bestuur SVB, arrest van 3 oktober 1996
R.H. van Ooik in: Migrantenrecht (katern voor de rechtspraak), Vol. 6 (1997), p. 14-18
55   Annotatie: HvJEG, zaak C-271/94, Europees Parlement t. Raad ('Edicom'), arrest van 26 maart 1996
R.H. van Ooik in: Sociaal-economische wetgeving, Vol. 45 (1997), p. 71-74
56   Artikel: Jurisprudentie EG
R.H. van Ooik, H.A.G. Temmink in: Sociaal-economische wetgeving: suppl. Jurisprudentie EG, Vol. 45 (1997), p. 1-40
57   Artikel: Maximale arbeidstijden in de EG, ook in het Verenigd Koninkrijk
R.H. van Ooik in: Ars aequi : juridisch studentenblad, Vol. 46 (1997), p. 158-172
58   Artikel: Vrije vestiging van Oost-Europese prostituees in Nederland
R.H. van Ooik in: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Vol. 3 (1997), p. 245-248
59  download 46680 Boekbespreking:
A.T.M. Schreiner in: Etnofoor, Vol. 10 (1997), p. 217-220 , Tamb├║: de legale en kerkelijke repressie van Afro-Cura├žaose volksuitingen
60  download 46489 Artikel: De film "Two laws" in een twilight zone.
A.T.M. Schreiner in: Recht der Werkelijkheid, Vol. 18 (1997), p. 103-120