The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1997

31 tot 40 van 75
1   11   21   31   41   51   61   71

31   Artikel: Kroniek Reclame en oneerlijke mededinging 1995
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 12 (1997), p. 61-67
32   Artikel: Morele rechten voor de informatieconsument
J.J.C. Kabel in: Ars Aequi, Vol. 46 (1997), p. 146-149
33   Artikel: Pays Bas, Les regles de concurrence dans le monde. Evolution rĂ©cente
J.J.C. Kabel in: Revue Internationale du droit de la concurrence, Vol. ? (1997), p. 14-36
34   Artikel: Reclame en oneerlijke mededinging; in: Van de Brug af gezien, kroniek van wetgeving jurisprudentie en literatuur 1996
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 12 (1997), p. 37-56
35   Artikel: Three Swedish TV-cases
J.J.C. Kabel in: IRIS : observations juridiques de l'obervatoire europeen de láudiovisuel legal, Vol. 3 (1997), p. 5-6
36   Hoofdstuk: EC Competition Rules for Economies in Transition.
J.H. Mathis, P. Nicolaides in: Rules of Competition for the Economic Integration of Countries in Transition to the EU. (1997), p. 147-167
37   Hoofdstuk: Europe Agreement Competition Policy.
J.H. Mathis, P. Holmes in: Rules of Competition for the Economic Integration of Countries in Transition to the EU. (1997), p. 199-221
38  download 15468 Artikel: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat thans bindend verdragsrecht
H. Meijers, P.A. Nollkaemper in: Nederlands Juristenblad, Vol. 72 (1997), p. 1113-1115
39   Boekbespreking:
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 9 (1997), p. 166-168, Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren
40   Annotatie: Commentaar bij HR 13-6-1997. PDA-Grubben
A.J. Nieuwenhuis in: LBR-bulletin, Vol. 13 (1997), p. 24-26