The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1997

21 tot 30 van 75
1   11   21   31   41   51   61   71

21   Artikel: Over de context en de kern van Thomas Hobbes' staatsleer
W.T. Eijsbouts in: Theoretische geschiedenis / Instituut voor Theoretische Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Vol. 24 (1997), p. 42-51
22   Proefschrift: Rituals of silence. Long-term tranquilizer use by woman in the Netherlands. A social case study
J.A. Haafkens (1997)
23   Artikel: Niepelnosprawni w Holandii. Funkcjonowanie systemnu ubezpieczenia spolecnego.
A.C Hendriks in: Problemy rehabilitacji Spolecznej i Zawodowej, Vol. 4 (1997), p. 81-97
24   Artikel: L'indemnisation d'accidents de la circulation aux Pays-Bas
M.W. Hesselink, T. Hartlief in: Responsabilit√© civile et assurances, Vol. Hors s√©rie (1997), p. 56-57
25   Artikel: Bescherming van persoonsgegevens en de openbare informatievoorziening
J.J.C. Kabel in: Mediaforum, Vol. 7 (1997), p. 76-80
26   Artikel: Commercialisation of cinemafilms and tv films: legal issues
J.J.C. Kabel in: Tolley's communications law, Vol. 2 (1997), p. 141-145
27   Boek: Commercialisering van geo-informatie
J.J.C. Kabel, M.M.M. van Eechoud (1997)
28   Inaugurele rede: Communicatie & commercie : grenzen aan de uitbating van publiek bekostigde informatievoorziening
J.J.C. Kabel (1997), p. 57
29   Artikel: Consument en Nederlands reclamerecht
J.J.C. Kabel in: Jaarboek consumentenrecht, Vol. x (1997), p. 269-279
30   Annotatie: IER, 1997 (Zweedse TV-Zaken)
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 13, Zweedse TV-Zaken (1997)