The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1997

1 tot 10 van 75
1   11   21   31   41   51   61   71

 Boekbespreking:
M.V.C. Aalders in: Milieu & recht, Vol. 24 (1997), p. 166-169 , Handhaven met effect : een empirisch-juridische studie naar de mogelijkheden voor een effectieve handhaving van het milieurecht
 Artikel: De nota Grenzen aan gedogen
M.V.C. Aalders in: RegelMaat, Vol. 1997 (1997), p. 184-189
 Artikel: Evaluatiecommissie Wet milieubeheer: koplopers lijden onder een strak vergunningenregime
M.V.C. Aalders in: Arena, Vol. 3 (1997), p. 1-4
 Artikel: Moving beyond command-and-control: Reflexivity in the regulation of occupational safety and health and the environment
M.V.C. Aalders, A.C.J.M. Wilthagen in: Law & Policy, Vol. 19 (1997), p. 417-445
download 3847 Artikel: Moving beyond command-and-control: reflexivity in the regulation of occupational safety and health and the environment.
M.V.C. Aalders, T. Wilthagen in: Law and policy, Vol. 19 (1997), p. 417-445
 Hoofdstuk: The Community eco-management and audit scheme
M.V.C. Aalders in: Proceedings of the International Conference on EU Directives and Environmental Law, Prague, 13-14 May 1997 (1997), p. 129-136
download 4784 Artikel: E-mail een ansichtkaart?
L.F. Asscher in: Mediaforum, Vol. 7/8 (1997), p. 103-
download 39021 Artikel: Wetsvoorstel 25254 - De Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs
R.M. Beltzer in: Sociaal recht : Nederlands tijdschrift voor sociaal recht, Vol. 11 (1997), p. 228-231
 Boekredactie: The scarcity of water : emerging legal and policy responses
E.H.P. Brans, J. Rinzema, E. de Haan, P.A. Nollkaemper (1997), p. XVIII, 299
10   Artikel: De Nederlandse kabel; rolwisseling of rolconflict
E.J. Dommering in: Computerrecht, Vol. 3 (1997), p. 95-101