The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1996

41 tot 46 van 46
1   11   21   31   41

41   Artikel: Jurisprudentie EG
R.H. van Ooik, H.A.G. Temmink in: Sociaal-economische wetgeving: suppl. Jurisprudentie EG, Vol. 44 (1996), p. 1-40
42   Hoofdstuk: Opt-out in the context of the Treaty on European Union
R.H. van Ooik in: Butterworths expert guide to the European Union (1996), p. 240-241
43   Boekredactie: Industrial Relations in Europe. Traditions and Transitions
J. van Ruysseveldt, J. Visser (1996), p. viii, 424
44  download 46426 Hoofdstuk: Rituelen in het recht.
A.T.M. Schreiner in: De sociale werking van recht. (1996), p. 755-763
45   Artikel: Noot bij: zaak C-422/92, Commissie/Duitsland, 10-5-1995
H.G. Sevenster in: Sociaal-economische wetgeving (SEW), Vol. 44 (1996), p. 240-
46   Boek: Van ordening naar marktwerking : kanttekeningen bij het ontwerp-mededingingswet : preadvies voor de Vereeniging "Handelsrecht" en de Vereniging voor Mededingingsrecht
H.G. Sevenster, M.B.W. Biesheuvel, M.R. Mok (1996), 172 p.