The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1996

11 tot 20 van 46
1   11   21   31   41

11   Hoofdstuk: De rechtspositie naar artikel 7:2 BW (nieuw) van de consument die bij mondelinge overeenkomst een woning heeft gekocht
M.W. Hesselink in: Consument zonder grenzen: : opstellen aangeboden aan mr. M. van Delft-Baas ter gelegenheid van haar afscheid van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (1996), p. 69-82
12  download 15562 Artikel: De schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen in het licht van het Europese privaatrecht. 1
M.W. Hesselink in: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Vol. 6248 (1996), p. 879-883
13  download 15563 Artikel: De schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen in het licht van het Europese privaatrecht. 2
M.W. Hesselink in: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Vol. 6249 (1996), p. 906-910
14  download 6191 Hoofdstuk: Adapting copyright to the information superhighway
P.B. Hugenholtz in: The future of copyright in a digital environment: proceedings of the Royal Academy Colloquium organised by the Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW) and the Institute for Information Law (Amsterdam 6-7 July 1995) (1996), p. 81-102
15  download 6192 Artikel: Chronicle of The Netherlands: Dutch copyright law 1990-1995
P.B. Hugenholtz in: Revue Internationale du droit d'auteur (RIDA), Vol. 169 (1996), p. 128-195
16  download 6187 Artikel: De Databankrichtlijn eindelijk aanvaard: een zeer kritisch commentaar
P.B. Hugenholtz in: Computerrecht, Vol. 4 (1996), p. 131-138
17   Artikel: CCC: De European commercial communications chain
J.J.C. Kabel in: Mediaforum, Vol. 6 (1996), p. 93-93
18   Artikel: Commercialisering van overheidsinformatie aan de hand van Vierhand vs. NV Databank
J.J.C. Kabel in: Computerrecht, Vol. x (1996), p. 20-23
19   Artikel: Milieu en reclame
J.J.C. Kabel in: Milieu en recht, Vol. 23 (1996), p. ?-?
20   Artikel: Non-paternalisme en commercialisering: de toekomst van het reclamerecht
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 12 (1996), p. 125-137