The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1995

31 tot 40 van 40
1   11   21   31

31   Artikel: Implementation of the Law of the Sea Convention at the Regional Level: European Community Competence in Regulating Safety and Environmental Aspects of Shipping
P.A. Nollkaemper, E. Hey in: International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 10 (1995), p. 281-300
32   Hoofdstuk: International Law, Community Law and the Competences of the European Community in Regulating Safety and Environmental Aspects of Shipping
P.A. Nollkaemper, E. Hey in: Milieu en aansprakelijkheid (1995), p. 211-234
33  download 15517 Artikel: Land-Based Pollution
P.A. Nollkaemper in: Yearbook of International Environmental Law, Vol. 5 (1995), p. 181-185
34   Annotatie: College van Beroep Studiefinanciering, Van Ingen-Scholten, uitspraak van 15 december 1994
R.H. van Ooik in: Sociaal-economische wetgeving, Vol. 43 (1995), p. 292-298
35   Artikel: De plaats van Nederland in de Europese Commissie
R.H. van Ooik in: Merkourios, Vol. 14 (1995), p. 5-8
36   Annotatie: HvJEG, zaak C-43/93, Vander Elst t. Office des Migrations Internationales, arrest van 9 augustus 1994
R.H. van Ooik in: Tijdschrift voor vreemdelingenrecht, Vol. 1995 (1995), p. 245-254
37   Rapport: Marokko en het EG-Personenverkeer, Onderzoeksrapport in opdracht van Ladrak & Sprenger Advocaten
R.H. van Ooik (1995)
38   Artikel: Vrij verkeer van onderdanen derde landen in dienst van Europese werkgevers
R.H. van Ooik in: Migrantenrecht, Vol. 10 (1995), p. 27-33
39  download 46491 Hoofdstuk: Heilig moeten.
A.T.M. Schreiner in: Ethiek en het juridisch beroep (1995), p. 93-106
40  download 45155 Hoofdstuk: The ritual manifesto
A.T.M. Schreiner in: Proceedings of the commission's Xth international symposia. Accra Ghana. (1995), p. 39-51