The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1995

11 tot 20 van 40
1   11   21   31

11   Hoofdstuk: Het wijzigingsvoorstel: een vergelijking tussen art. 3.13 UNIDROIT Principles, art. 1432 Codice civile italiano en art. 6:230 Burgerlijk Wetboek
M.W. Hesselink in: Europees contractenrecht (1995), p. 39-56
12  download 15564 Artikel: Vragen bij de toepassing van artikel 6:230 BW. Dl. 1
M.W. Hesselink in: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Vol. 6191 (1995), p. 541-545
13  download 15565 Artikel: Vragen bij de toepassing van artikel 6:230 BW. Dl. 2
M.W. Hesselink in: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, Vol. 6192 (1995), p. 563-567
14   Rapport: Bescherming en verstrekking van geo-informatie
J.J.C. Kabel, P.B. Hugenholtz (1995)
15   Hoofdstuk: Bestuurlijke boetes en de Mediawet
J.J.C. Kabel in: Van boeteatelier tot boetefabriek (1995), p. 143-165
16   Boekbespreking: Prestatie bescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten
J.J.C. Kabel in: Nederlands juristenblad, Vol. 1995 (1995), p. 1008-1010 , Prestatie bescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten
17   Hoofdstuk: Computatoria locuta, causa finita? Consument, bescherming van persoonsgegevens en geautomatiseerde besluiten
J.J.C. Kabel in: Consument zonder grenzen ; opstellen aangeboden aan mr. M. van Delft-Baas (1995), p. 277-291
18   Artikel: Het gesprek: anderen over intellectuele eigendom
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 11 (1995), p. 42-48
19   Hoofdstuk: Juridische vormgeving van het recht inzake intellectuele eigendom
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en ontwikkelingsvraagstukken in Suriname (1995), p. 68-75
20   Artikel: Novel Foods in the Dutch system of Food Legislation
J.J.C. Kabel, B.M. Vroom-Cramer in: European food law review, Vol. 6 (1995), p. 151-175