The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1994

11 tot 20 van 40
1   11   21   31

11   Annotatie: Informatierecht 1994 , (Filmrecht en morele rechten)
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 18, Filmrecht en morele rechten (1994), p. 194-197
12   Annotatie: Informatierecht 1994 , (Filmrecht en naburige rechten)
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 18, Filmrecht en naburige rechten (1994), p. 197-200
13   Artikel: Kredietregistratie en kredietverlening
J.J.C. Kabel in: Privacy en registratie, Vol. 19 (1994), p. 26-30
14   Hoofdstuk: Persoonsgegevens en informatiebureaus
J.J.C. Kabel in: Privacyregulering in theorie en praktijk (1994), p. 253-265
15   Rapport: Privacy & Privatisering. Bescherming van persoonsgegevens na privatisering
J.J.C. Kabel, P.A.M. Vunderink (1994)
16   Boek: Publieke omroep en commercie : uitspraken, adviezen, beleidslijnen 1993
J.J.C. Kabel, A.J. van Putten (1994), 190 p.
17   Artikel: Reclame en mededingingsrecht
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 10 (1994), p. 33-49
18   Hoofdstuk: Sponsoring en merchandising
J.J.C. Kabel in: CIER-lezingen 1993/1994 (1994), p. 27-42
19   Annotatie: Tijdschrift voor consumentenrecht 1994 , (Misleidende reclame voor homeopatheek, (Nehoma vs. YBM)
J.J.C. Kabel in: Tijdschrift voor consumentenrecht, Vol. x, Misleidende reclame voor homeopatheek, (Nehoma vs. YBM) (1994), p. 229-236
20   Hoofdstuk: Transborder Advertising and Unfair competition: Country of Origin v. Country of Destination? Clarification of the Resolution of the International League of Competition Law
J.J.C. Kabel in: Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1994 (1994), p. 285-301