The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1993

51 tot 56 van 56
1   11   21   31   41   51

51   Boek: A Guide to the European VAT Directives
B.J.M. Terra, J Kajus (1993), =/-3500 p.
52   Boek: A Guide to the European VAT Directives, A Commentary on the Value Added Tax of the European Community.
B.J.M. Terra, J Kajus (1993)
53  download 528015 Artikel: 25 jaar produkt- en procesinnovatieprocessen van het binnenlandse girale betalingsverkeer in het bankwezen: de ontwikkeling van informatietechnologie in de dienstensector
K. Tijdens in: Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, Vol. 15 (1993), p. 67-89
54  download 528016 Rapport: Keuze in tijd: een onderzoek in opdracht van de Industriebond FNV te Amsterdam naar de wensen van werknemers in de industrie ten aanzien van spaarregelingen voor tijd en geld in hun arbeidsvoorwaarden
K. Tijdens (1993), p. 54
55  download 528258 Boekredactie: Kinderopvang in Nederland: organisatie en financiering
K. Tijdens, S. Lieon (1993), p. 96
56  download 528263 Artikel: Loopbanen op interne arbeidsmarkten en zoekgedrag op externe arbeidsmarkten. Een studie over het bankwezen
K. Tijdens in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 9 (1993), p. 139-152