The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1993

21 tot 30 van 56
1   11   21   31   41   51

21   Rapport: Law and practice on dataprotection with regard to mailing lists, credit reference and some other professional information services in the EC compared with the amended draft directive
J.J.C. Kabel, O. Estadella-Yuste (1993)
22   Rapport: Specific Problems of the Application of Copyright in the realm of the Visual Arts (The Netherlands), Report of the Dutch group of the ALAI
J.J.C. Kabel (1993)
23   Rapport: Transborder Advertising and Unfair competition: Country of Origin v. Country of Destination? Clarification of the Resolution of the International League of Competition Law
J.J.C. Kabel (1993)
24   Boek: Regulering van technologie, in het bijzonder de moderne biotechnologie in de voedings- en genotmiddelenindustrie
J.J.C. Kramer, E.J. Dommering, J. van Straelen-Bosma, B.M. Vroom-Cramer (1993), 184 p.
25   Artikel: De dilemma's van het huidige omroepsbeleid
A.J. Nieuwenhuis in: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, Vol. 48 (1993), p. 659-663
26   Artikel: De Engelse regelgeving tegen 'onzedelijke publicaties'
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 5 (1993), p. 38-42
27   Artikel: De ontwikkeling van de Britse regelgeving tegen het aanwakkeren van rassehaat. Een vergelijking met Nederland
A.J. Nieuwenhuis in: Landelijk Buro Rascimebestrijding-bulletin, Vol. 9 (1993), p. 13-14
28   Artikel: Waarheen de steun voor de pers
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 4 (1993), p. 2-2
29   Artikel: Agenda 21 and Prevention of Sea-based Marine Pollution
P.A. Nollkaemper in: Marine Policy, Vol. 17 (1993), p. 537-556
30  download 15529 Boekbespreking: Environmental Protection and International Law
P.A. Nollkaemper in: Netherlands International Law Review, Vol. 11 (1993), p. 535-537 , Environmental protection and international law