The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1993

11 tot 20 van 56
1   11   21   31   41   51

11   Rapport: Bescherming van persoonsgegevens en beleid met betrekking tot vastgoedinformatie. Een verkennende studie
J.J.C. Kabel, N. Mannaerts, E.R. Brouwer (1993)
12   Boekbespreking: Method in the madness
J.J.C. Kabel in: Bijblad bij de IndustriĆ«le eigendom, Vol. 1994 (1993), p. 238-240 , Auteursrecht
13   Artikel: Geld en Grammatica: de rechtsvindingsmethodiek van de Afdeling rechtspraak inzake sponsoring en art. 56 Mw
J.J.C. Kabel in: Mediaforum, Vol. 5 (1993), p. 77-78
14   Artikel: Grensoverschrijdende reclame en oneerlijke mededinging
J.J.C. Kabel in: Ars Aequi, Vol. 42 (1993), p. 714-726
15   Artikel: Het Publiek Privaat, Inleiding op het thema commercialisering van overheidsinformatie
J.J.C. Kabel in: I & I, Informatie en Informatiebeleid, Vol. 11 (1993), p. 13-14
16   Annotatie: IER, 1993 (Beregoeie spaaraktie)
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 9, Beregoeie spaaraktie (1993), p. 186-187
17   Annotatie: IER, 1993 (Goede smaak en vrijheid van meningsuiting, Vuister/Ten Horn vs. Benneton)
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 9, Goede smaak en vrijheid van meningsuiting, (Vuister/Ten Horn vs. Benetton), (1993), p. 49-52
18   Annotatie: IER, 1993 (Neutral-rectificatie', Kortman vs. Procter & Gamble)
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 9, Neutral-rectificatie, Kortman vs. Procter & Gamble (1993), p. 179-180
19   Annotatie: Informatierecht 1992 , (Auteursrecht op opdrachtfilm, Stichting drugsinformatie en preventie voor jongeren vs. Heggelman Audiovisuekle Kommunikatie B.V.)
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 17, Auteursrecht op opdrachtfilm (1993), p. 109-110
20   Annotatie: Informatierecht 1993 , (Auteursrecht op restmateriaal, F.J.A. Scheffer en Allegri Films B.V. vs. H. Pauwels/Cine Film & Video)
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 17, Auteursrecht op restmateriaal, (F.J.A. Scheffer en Allegri Films B.V. vs. H. Pauwels/Cine Film & Video (1993), p. 115-117