The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1991

21 tot 30 van 42
1   11   21   31   41

21   Preprint: Persvrijheid en persbeleid
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 3, Persvrijheid en persbeleid (1991), p. 76-78
22   Proefschrift: Persvrijheid en persbeleid: een onderzoek naar de verhouding tussen het recht op persvrijheid en overheidsmaatregelen tegen persconcentratie
A.J. Nieuwenhuis (1991), p. 344
23   Artikel: Steunverlening aan de pers in het EG-recht
A.J. Nieuwenhuis, J. van den Breukel in: Sociaal Economische Wetgeving, Vol. 39 (1991), p. 377-396
24  download 15496 Artikel: Deep Sea-bed Mining and the Protection of the Marine Environment
P.A. Nollkaemper in: Marine Policy, Vol. 15 (1991), p. 55-66
25   Boekredactie: International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook Vol. 7
P.A. Nollkaemper (1991)
26   Artikel: Land-Based Pollution
P.A. Nollkaemper in: Yearbook of International Environmental Law, Vol. 1 (1991), p. 116-121
27   Annotatie: HvJEG, Advies 1/91, advies van 14 december 1991
R.H. van Ooik in: Migrantenrecht (katern voor de rechtspraktijk), Vol. 66 (1991)
28   Annotatie: HvJEG, zaak C-308/89, Di Leo t. Land Berlin, arrest van 13 november 1990,
R.H. van Ooik in: Migrantenrecht (katern voor de rechtspraktijk), Vol. 18 (1991)
29   Annotatie: HvJEG, zaak C-68/89, Commissie t. Nederland, arrest van 30 mei 1991
R.H. van Ooik in: Migrantenrecht (katern voor de rechtspraktijk), Vol. 87 (1991)
30   Annotatie: Pres. Rb. 's-Gravenhage, uitspraak van 2 mei 1991 no. KG 91/737
R.H. van Ooik in: Migrantenrecht (katern voor de rechtspraktijk), Vol. 85 (1991)