The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1991

11 tot 20 van 42
1   11   21   31   41

11   Artikel: Soevereiniteit en subsidiariteit
W.T. Eijsbouts in: Theoretische geschiedenis / uitg. van het Instituut voor Theoretische Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Vol. 18 (1991), p. 479-492
12   Boekredactie: Rechtsbeginselen
M.W. Hesselink (1991), p. 236
13   Hoofdstuk: Beeldende kunst en auteursrecht
J.J.C. Kabel in: Kunst en kunstbeleid in Nederland, 5 (1991), p. 67-125
14   Boekbespreking: Intellectuele Eigendom en Ongeoorloofde Mededinging, Hoofdstukken Handelsrecht
J.J.C. Kabel in: Intellectuele eigendom en reclamerecht, Vol. 3 (1991), p. 56-57 , Intellectuele Eigendom en Ongeoorloofde Mededinging, Hoofdstukken Handelsrecht
15   Boekbespreking: Over componisten en thuiskopieerders
J.J.C. Kabel in: Boekmancahier, Vol. 1992 (1991), p. 96-101 , Klankrechtwijzer : muziek en recht
16   Hoofdstuk: De stand van zaken op wetgevingsgebied
J.J.C. Kabel in: Privacybescherming in de particuliere sector (1991), p. 15-39
17   Artikel: Milieukeurmerken
J.J.C. Kabel in: Tijdschrift voor consumentenrecht, Vol. ? (1991), p. 168-185
18   Boek: Privacybescherming in de particuliere sector
J.J.C. Kabel (1991), 87 p.
19   Boekbespreking: Hoofstukken Mediarecht
A.J. Nieuwenhuis in: Intellectuele Eigendom en Reklamerecht (1991), p. 104-106, Hoofdstukken Mediarecht
20   Boek: Persvrijheid en persbeleid
A.J. Nieuwenhuis (1991), 344 p.