The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1990

11 tot 20 van 29
1   11   21

11   Annotatie: Informatierecht 1990 , (Producent of opdrachtgever?)
J.J.C. Kabel in: Informatierecht, Vol. 14, Producent of opdrachtgever ? (1990), p. 161-165
12   Annotatie: Mediaforum 1990 , (Bescherming van 'Information of a commercial nature')
J.J.C. Kabel in: Mediaforum, Vol. 2, Bescherming van 'Information of a commercial nature' (1990), p. 7-12
13   Hoofdstuk: Personal information on consumers and marketing. Efficiency versus privacy?
J.J.C. Kabel in: L'informazione nell'economia e nel diritto : congresso internazionale Milano, 30-31 marzo 1989 (1990), p. 361-384
14   Hoofdstuk: Personal information on consumers and marketing. Efficiency versus privacy?
J.J.C. Kabel in: CIER-lezingen 1988/1989 (1990), p. 28-45
15   Hoofdstuk: Reclamerecht en de Verordening op de publiciteit van advocaten
J.J.C. Kabel in: Recht in de kijker : het recht en de media (1990), p. 127-138
16   Artikel: Televisiereclame en de mediaconsument in het Europese omroeprecht
J.J.C. Kabel in: Tijdschrift voor consumentenrecht, Vol. ? (1990), p. 3-19
17   Artikel: Kentering in het persbeleid
A.J. Nieuwenhuis in: Mediaforum, Vol. 2 (1990), p. 28-29
18   Artikel: International Developments and Water Pollution Control in the Netherlands
P.A. Nollkaemper in: Water Law, Vol. 1 (1990), p. 99-101
19   Boekredactie: International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook Vol. 6
P.A. Nollkaemper (1990)
20   Hoofdstuk: Report of Workshop on Protection of the Marine Environment
P.A. Nollkaemper in: Implementation of the Law of the Sea Convention through international institutions : proceedings of the Annual Conference of the Law of the Sea Institute, June 12-15, 1989, Noordwijk aan Zee, The Netherlands (1990), p. 690-696