The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1990

1 tot 10 van 29
1   11   21

 Boekbespreking:
M.V.C. Aalders in: Beleidswetenschap, Vol. 4 (1990), p. 275-276 , Vergunning verleend : een bestuurskundige studie naar vergunningen o.g.v. de Wet inzake luchtverontreiniging en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
 Rapport: Deeladvies juridische en rechtssociologische knelpunten in de milieuwetgeving, ten behoeve van het integratieproject Milieu en Economie
M.V.C. Aalders, J.H. Jans (1990)
 Boek: Het systematisch in kaart brengen van milieurisico's: les I Schriftelijke praktijkcursus bedrijfsmilieuzorg
M.V.C. Aalders (1990), 58 p.
 Boek: Juridische aspecten van bedrijfsmilieuzorg: Les II van de Schriftelijke praktijkcursus bedrijfsmilieuzorg
M.V.C. Aalders, R.J.J. van Acht (1990), 77 p.
 Rapport: Werkboek milieudelicten: ten behoeve van de officier van justitie
M.V.C. Aalders, P.G. Korrel, P.W.M. Niëns, R.M.M. Vossen (1990)
 Rapport: Wetenschappelijk verslag van het onderzoek naar : het functioneren van het Openbaar Ministerie bij de opsporing en vervolging van milieudelicten: rapport aan ministerie van VROM
M.V.C. Aalders, P. Korrel, P.W.M. Niëns, R.M.M. Vossen (1990)
 Artikel: Verandering van omstandigheden en de uitleg van overeenkomsten, naar aanleiding van "Rebus sic stantibus'
M.W. Hesselink, B. Oosting, C.E. du Perron in: Ars aequi, Vol. 39 (1990), p. 563-570
 Boek: Gebiedsbescherming op de Noordzee : een analyse van de juridische mogelijkheden en beperkingen : een onderzoek naar de juridische mogelijkheden om beschermde gebieden op de Noordzee in te stellen in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
A.H. IJlstra, P.A. Nollkaemper (1990), IX, 174 p.
 Boekbespreking: Transborder Flow of Personal Data within the EC
J.J.C. Kabel in: Contact, Vol. 1991 (1990), p. 39-42, Transborder Flow of Personal Data within the EC
10   Artikel: Brief uit Suriname
J.J.C. Kabel in: Mediaforum, Vol. 2 (1990), p. 13-13