The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1989

21 tot 25 van 25
1   11   21

21  download 15530 Boekbespreking: Environmental Cooperation Between the North Sea States: success or failure?
P.A. Nollkaemper in: Millennium : journal of international studies, Vol. 18 (1989), p. 309-311 , Environmental Cooperation between the North Sea States success or failure?
22   Boekredactie: International Organizations and the Law of the Sea: Documentary Yearbook Vol. 5
P.A. Nollkaemper (1989)
23   Hoofdstuk: Sociaal-democraten en de Bescherming van het Zeemilieu: Tegenwerking of Samenwerking
P.A. Nollkaemper, A.H. IJlstra in: Tiende Jaarboek voor het Democratisch Socialisme (1989), p. 81-119
24   Artikel: Milieuconvenanten: zacht recht of nieuw recht?
E.R.C. Rossum, M.V.C. Aalders in: Tijdschrift voor milieu en recht, Vol. 1989 (1989), p. 242-249
25   Artikel: Van schone auto's en EEG-dingen die voorbijgaan
H.G. Sevenster in: Nederlandsch juristenblad (NJB), Vol. 64 (1989), p. 556-561