The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1989

11 tot 20 van 25
1   11   21

11   Proefschrift: Auteursrecht op informatie: auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland: ene rechtsvergelijkend onderzoek
P.B. Hugenholtz (1989), p. 198
12   Hoofdstuk: Betekenis van de Wet Persoonsregistraties voor het bedrijfsleven, in het bijzonder direct marketing en marktonderzoek
J.J.C. Kabel in: Privacy-wet (1989), p. 1-47
13   Boekbespreking: Zelfregulering. Hoog opspelen of thuisblijven
J.J.C. Kabel in: Rechtsgeleerd magazijn Themis, Vol. 1992 (1989), p. 72-74 , Zelfregulering. Hoog opspelen of thuisblijven
14   Rapport: Haalbaarheidstudie milieukeur: Deelrapport juridische aspecten
J.J.C. Kabel, R.G.D. Knegtmans, P.W.M. Steenbergen (1989)
15   Artikel: Keurmerken en collectief merkenrecht
J.J.C. Kabel in: Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Vol. 5 (1989), p. 101-108
16   Hoofdstuk: Kinderen en reclamevoorschriften
J.J.C. Kabel in: Kinderen en recht ; opstellen over de positie van minderjarigen in het recht (1989), p. 171-185
17   Hoofdstuk: Rectificatie in het mededingings- en reclamerecht
J.J.C. Kabel in: Rectificatie : beschouwingen over de rechtzetting in het recht en in de praktijk (1989), p. 38-54
18   Artikel: De Mediawet en steun aan de pers
A.J. Nieuwenhuis in: Tijdschrift voor Openbaar bestuur, Vol. 15 (1989), p. 15-19
19   Artikel: Persvrijheid en persfusieregelingen
A.J. Nieuwenhuis in: Informatierecht/AMI, Vol. 23 (1989), p. 95-100
20  download 15526 Artikel: Conference Report: Eleventh Consultative Meeting of the London Dumping Convention, 3-7 October 1988
P.A. Nollkaemper in: Tijdschrift voor milieu aansprakelijkheid = Environmental liability law quarterly, Vol. 3 (1989), p. 53-54