The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1988

1 tot 10 van 16
1   11

 Artikel: Convenanten in het milieu: een goedmoedig herenaccoord
M.V.C. Aalders in: Nieuwe b├Ęta : tijdschrift voor milieu, energie en innovatie in de jaren '80, Vol. 2 (1988), p. 13-
 Hoofdstuk: Evolution of courtdecisions regarding the enivironment
M.V.C. Aalders in: La giurisprudenza ambientale europea e la banca dati enlex della Cee: atti del convegno di Roma, 14 - 16 maggio 1987 (1988), p. 217-218
 Hoofdstuk: Milieu en organisatie
M.V.C. Aalders in: Handboek organisatie: Supplement 18 (1988), p. 1-21
 Hoofdstuk: Participerende observatie: regeltoepassing in de ambtelijke praktijk
M.V.C. Aalders in: De praktijk van onderzoek: problemen bij onderzoek van politiek, bestuur en beleid (1988), p. 413-434
 Hoofdstuk: Europe and Studies
W.T. Eijsbouts in: Britain in Europe (1988), p. 179-186
 Artikel: Etikettering en reclame in het levensmiddelenrecht. Enkele informatierechtelijke aspecten
J.J.C. Kabel in: Tijdschrift voor consumentenrecht, Vol. ? (1988), p. 216-230
 Artikel: Wervende publiciteit voor advocaten
J.J.C. Kabel in: Advocatenblad, Vol. 68 (1988), p. 261-264
 Boekredactie: Wegwijs in de Successiewet en de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
C.J.M. Martens, J.C. van Straaten (1988), p. 482
 Artikel: Persconcentratie en de EG
A.J. Nieuwenhuis in: Informatie & Informatiebeleid, Vol. 15 (1988), p. 11-14
10  download 15501 Artikel: De Grenzen van een Juridische Wetgevingsleer
P.A. Nollkaemper in: Nederlands Juristenblad, Vol. 63 (1988), p. 966-970