The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 2001

1191 tot 1200 van 1718
1 ... 171 ... 341 ... 511 ... 681 ... 851 ... 1021 ... 1171   1181   1191   1201   1211 ... 1371 ... 1541 ... 1711

1191   Hoofdstuk: Mapa de la Ecologia de paisaje del Medio Caqueta - plancha Meta.
J.F. Duivenvoorden in: Evaluacion de recursos forestales no-maderables vegetales en la Amazonia nor-occidental. (2001), p. 486
1192   Hoofdstuk: The national amphibian monitoring programme in the Netherlands: results from 1997-2000
G.F.J. Smit, A.C.M. Zuiderwijk in: Proceedings of the 11 th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica, Slovenie (2001)
1193   Rapport: Kleine geisoleerde zandhagedispopulaties (Lacerta agilis) in Nederland; populatieschattingen aan de hand van een capture-recapture methode.
A. Boere, R. van Haaren, J. Zweden, A.C.M. Zuiderwijk (2001)
1194   Rapport: A genetic analysis of endangered Sand Lizard (Lacerta agilis) populations
A. Boere, R. van Haaren, J.S. van Zweden, A.C.M. Zuiderwijk (2001)
1195   Rapport: De ringslang rond het IJmeer in 2000
P. de Wijer (2001)
1196   Rapport: Referentiewaarden zandhagedis voor het open duin. RAVON Werkgroep Monitoring, Amsterdam, in opdracht van RIVM
A.C.M. Zuiderwijk, A. Groenveld (2001)
1197   Hoofdstuk: Analisis arquitectonico de Osteophloeum platyspermum (Myristicaceae) en la region de Arararacuara (Amazonia colombiana).
E.M. Jimenez, A.C. Londono Vega in: Resumenes VIII Congreso Latinoamericano de Botanica (2001), p. 44-44
1198   Hoofdstuk: Tasas de fijacion de carbono durante el proceso sucesional en un bosque inundable de la Amazonia Colombiana.
A.C. Londono Vega, E. Alvarez in: Resumenes VIII Congreso Latinoamericano de Botanica (2001), p. 233-233
1199   Hoofdstuk: Composicion floristica y diversidad en bosques del Choco y la Amazonian Colombiana.
A. Cogollo, E. Alvarez, A.C. Londono Vega, E. Sarria, E. Correa, E.M. Jimenez in: Resumenes VIII Congreso Latinoamericano de Botanica (2001), p. 477-477
1200   Hoofdstuk: Sintesis sobre mortalidad y reclutamiento arboreos en bosques de tierra firme y de varzea de la Amazonia colombiana.
A.C. Londono Vega in: Resumenes VIII Congreso Latinoamericano de Botanica (2001), p. 548-548