The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1996

211 tot 220 van 1937
1 ... 191   201   211   221   231 ... 381 ... 581 ... 771 ... 961 ... 1161 ... 1351 ... 1541 ... 1741 ... 1931

211   Artikel: Impact of grazing and atmospheric nitrogen deposition on the vegetation of dry coastal dune grasslands.
M.J. ten Harkel, F. van der Meulen in: Journal of Vegetation Science, Vol. 7 (1996), p. 445-452
212   Artikel: Nature conservation and integrated coastal zone management in Europe: present and future.
F. van der Meulen, H.A. Udo de Haes in: Landscape and Urban Planning, Vol. 34 (1996), p. 401-410
213   Artikel: Grazing as a control against grass-encrochment in dry dune grasslands in the Netherlands
A.M. Kooijman, F. van der Meulen in: Landscape and Urban Planning, Vol. 34 (1996), p. 323-333
214   Hoofdstuk: Objectif dune! Une reconquete de la nature?
F. van der Meulen in: Les ateliers du Conservatoire du Littoral 12. (1996), p. 7-7
215   Rapport: Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in open droge duinen. Eindrapportage fase 1.
F. van der Meulen, A.M. Kooijman, M.A.C. Veer, J.H. van Boxel (1996)
216   Rapport: Natuurontwikkeling en -waardering. Een studie naar (randvoor)waarden van kustnatuurdoeltypen van Nederland.
M. Oppers, F. van der Meulen (1996)
217   Rapport: Soil profile drainage under semi-natural vegetation.
G.J.J. Bergkamp, A.C. Imeson (1996)
218   Rapport: Regional scale studies in Alentejo, Portugal. Developing and applying indicators of desertification derived from soil - vegetation - water relationships.
G.J.J. Bergkamp, A.C. Imeson (1996)
219   Rapport: Regional scale studies in Lesvos, Greece. Indicators for environmental disturbance and land degradation.
G.J.J. Bergkamp, A.C. Imeson (1996)
220   Artikel: GRS 1739-278
P. Duchouroux, I.A. Smith, K.C. Hurley, A.S.B. Schultz, L.B.F.M. Waters, P. Wallyn in: IAU Circular, Vol. 6383 (1996)