The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1996

201 tot 210 van 1937
1 ... 181   191   201   211   221 ... 381 ... 581 ... 771 ... 961 ... 1161 ... 1351 ... 1541 ... 1741 ... 1931

201   Artikel: On the diagonal approximation of full matrices
W.M. Lioen in: Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 75 (1996), p. 35-42
202   Artikel: Algebras of continuous functions on disks
P.J.I.M. de Paepe in: Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 96A (1996), p. 85-90
203   Rapport: De rol van fosfor bij de vergrassing in de droge delen van de Nederlandse kustduinen.
A.M. Kooijman, I. Takken, J.C.R. Dopheide, J. Sevink, J.M. Verstraten (1996)
204  download 10786 Artikel: Parameterized feasible boundaries in gradient vector fields
M. Worring, A.W.M. Smeulders, L.H. Staib, J.S. Duncan in: Image Understanding, Vol. 63 (1996), p. 135-144
205   Rapport: Effect van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos.
R.H. Kemmers, P. Mekkink, A. Smit, J. Sevink (1996)
206   Hoofdstuk: A quantification of the turbulent transport coefficient during the quiescence period.
R.M.M. El-Kilani, J.H. van Boxel in: 22nd conference on agricultural and forest meteorology. (1996), p. 210-214
207   Hoofdstuk: The use of satellite and GIS for mapping and monitoring of dune coasts for the conservation of habitats and species.
F. van der Meulen, P. Veerkamp, E.H. Kloosterman in: Coastal management and Habitat Conservation (1996), p. 345-358
208   Rapport: Bodemonderzoek in vochtige en natte duinvalleien in de Amsterdamse waterleidingduinen: Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen grondwater, humusprofiel en vegetatie.
M. Besse (1996)
209   Rapport: Effektgerichte maatregelen tot behoud en ontwikkeling van stuifzand landschappen en open zand. Pre-advies.
I.M. Emmer, J. Sevink (1996)
210   Artikel: Management of mediterranean coastal dunes.
F. van der Meulen, A.H.P.M. Salman in: Ocean & Coastal Management, Vol. 30 (1996), p. 177-196