The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1995

21 tot 30 van 1952
1   11   21   31   41 ... 191 ... 381 ... 581 ... 771 ... 971 ... 1171 ... 1361 ... 1561 ... 1751 ... 1951

21   Hoofdstuk: Monitoring sand deflation in coastal dunes using geometric characteristics
I.H. Loedeman, P.D. Jungerius in: Directions in European coastal management (1995), p. 503-510
22   Rapport: Modellering zandtransport zeereep. Rekenprocedures SAFE 0.0
P.M. van Dijk, J.H. van Boxel, S.M. Arens (1995)
23   Rapport: Inventariserend onderzoek naar de ecologische effecten van zandsuppletie
D. van der Wal, B.A.M. Peters, W.H. Putten, O.F.R van Tongeren (1995)
24   Proefschrift: Invasion of Varroa mites into honey bee brood cells
W.J. Boot (1995), p. 119
25   Proefschrift: Abiotic factors and the epizootiology of Neozygites cf. floridana, a fungus pathogenic to the cassava green mite
G.I. Oduor (1995), p. 101
26  download 29702 Artikel: Hybrid breakdown between two haplodiploid species: the role of nuclear and cytoplasmic genes
J.A.J. Breeuwer, J.H. Werren in: Evolution, Vol. 49 (1995), p. 705-717
27   Hoofdstuk: De 'Polymerase Chain Reaction
J.A.J. Breeuwer in: Insekten Onderzoeken (Ned. Entoml. Veren. (1995), p. 45-
28  download 29802 Artikel: Do plants tap SOS signals from their infested neighbours
J. Bruin, M.W. Sabelis, M. Dicke in: Trends in Ecology and Evolution, Vol. 10 (1995), p. 167-170
29  download 29124 Artikel: Rapid reorganization of microtubular cytoskeleton accompanies early changes in nuclear ploidy and chromatin structure in postmitotic cells of barly leaves infected with powdery mildew.
F. Baluska, K Bacigalova, J.L. Oud, M. Hauskrecht, S. Kubica in: Protoplasma, Vol. 185 (1995), p. 140-151
30   Artikel: Production of senescent cells of Saccharomyces cerevisiae by centrifugal elutriation
C.L. Woldringh, K. Fluiter, P.G. Huls in: Yeast, Vol. 11 (1995), p. 361-369