The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1995

11 tot 20 van 1952
1   11   21   31 ... 191 ... 381 ... 581 ... 771 ... 971 ... 1171 ... 1361 ... 1561 ... 1751 ... 1951

11   Artikel: Radiocarbon dating of paleosols in aeolian sands
J.M. van Mourik, P.E. Wartenbergh, W.J. Mook, H.J. Streurman in: Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Vol. 52 (1995), p. 425-439
12   Artikel: Natuur op een voormalige vuilnisbelt; de geschiedenis van de stortplaats Diemerzeedijk
J.M. van Mourik in: Geografie, Vol. 4 (1995), p. 26-27
13   Artikel: Bodemerosie in Galicie
J.M. van Mourik in: Geografie, Vol. 4 (1995), p. 42-46
14   Artikel: Geen autochtone dennen rond de Oisterwijkse vennen
J.M. van Mourik, E.F. Dijkstra in: Geografie, Vol. 4 (1995), p. 30-34
15   Artikel: Multivariate analysis of the Middle and Late Pleistocene Funza pollen records of Colombia
R. van 't Veer, E.TH.H. Ran, H.J.P.M. Mommersteeg, H. Hooghiemstra in: Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Vol. 52 (1995), p. 195-212
16   Artikel: A research tool for integrated palaeo- and actuoecological studies: the Amsterdam information management system (AIMS)
H.J.L. Witte, T.A. Wijmstra in: Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Vol. 52 (1995), p. 497-510
17   Hoofdstuk: Sediment dynamics of a coastal foredune, Schiermonnikoog, the Netherlands
S.M. Arens in: Coastlines '95. 5th Conference of the European Union for Coastal Conservation. Book of Abstracts and programme (1995)
18   Rapport: Baggerspecieberging lokatie Ketelmeergebied; sedimenttransport door de wind vanaf de zandopslag
S.M. Arens, J.H. van Boxel (1995)
19  download 29079 Artikel: Saltation sand traps for the measurement of aeolian transport into the foredunes
S.M. Arens, G.E.M. van der Lee in: Soil Technology, Vol. 8 (1995), p. 61-74
20   Artikel: Air flow over foredunes and implications for sand transport
S.M. Arens, H.M.E. van Kaam-Peters, J.H. van Boxel in: Earth Surface Processes and Landforms, Vol. 20 (1995), p. 315-332