The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1994

971 tot 980 van 1649
1 ... 161 ... 321 ... 491 ... 651 ... 821 ... 951   961   971   981   991 ... 1151 ... 1311 ... 1481 ... 1641

971   Rapport: The impact of temperature and rainfall changes (climate changes) on land degraedation in source areas of the suspended sediment load of the Rhine
J.W.M. van der Drift (1994)
972   Hoofdstuk: The effect of temperature change on soil structure stability.
J.W.M. van der Drift in: Poster Abstracts of the International Conference on Climate Change Research, 6-9 december 1994, Maastricht, the Netherlands (1994), p. 157-157
973   Rapport: The effect of temperature change on soil structure stability. Text of Poster for the International Conference on Climate Change Research, 6-9 December 1994, Maastricht, the Netherlands
J.W.M. van der Drift (1994)
974   Hoofdstuk: Erosion
J.W.M. van der Drift, F.J.P.M. Kwaad in: Assessment report of the NOP-subtheme Regional Hydrology, NRP Programme on Global Change (1994), p. 43-48
975   Rapport: The impact of climate change on land degradation in source areas of the suspended sediment load of the Rhine: the effect of temperature change on soil structure stability of loess soils in Germany
J.W.M. van der Drift, F.J.P.M. Kwaad (1994)
976   Rapport: Estimation of the effects of climate and land use change on the production of fine sediment by soil erosion in the catchment area of the river Rhine
J.W.M. van der Drift, G.W. Middelkoop, N. Asselman (1994)
977   Hoofdstuk: Erosiemetingen op demonstratiepercelen.
P.M. van Dijk in: Onderzoeksresultaten van de Proefboerderij Wijnandsrade, Jaarverslag 1993 (1994), p. 30-33
978   Rapport: Onderzoek naar erosiebestrijdende teeltsystemen voor mais en suikerbieten
M. van der Zijp (1994)
979   Artikel: EPR spectroscopic studies on the P-clusters of molybdenum, vanadium and alternative nitrogenase systems.
A.J. Pierik, M.E. Eldridge, S.P.J. Albracht, B.E. Smith, R.R. Eady in: Journal of inorganic biochemistry, Vol. 56 (1994), p. 25-
980  download 38197 Artikel: Resonance Raman microspectroscopic characterization of eosinophil peroxidase in human eosinophilic granulocytes.
B.L.N. Salmaso, G.J. Puppels, G.J.M. Caspers, T.A.G. Floris, R. Wever, J. Greve in: Biophysical Journal, Vol. 67 (1994), p. 436-446