The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1994

501 tot 510 van 1655
1 ... 161 ... 331 ... 481   491   501   511   521 ... 661 ... 821 ... 991 ... 1151 ... 1321 ... 1481 ... 1651

501   Artikel: Combined quantitative immuno-and enzyme cytochemistry of cytochrome C oxidase in sections of neural tissue and cultured cells.
W. van Raamsdonk, C. van de Bogert, M.J. Smit-Onel, A.O. Muijsers, P.C. Diegenbach in: Acta histochem. (Jena), Vol. 96 (1994), p. 19-32
502   Rapport: Een vergelijking van verschillende monitoring technieken toegepast op de kop van Schouwen en enkele 'Gis-case studies' nader toegelicht.
M.A. Eleveld (1994)
503   Artikel: Energy metabolism in spinal motoneurons of the zebrafish.
W. van Raamsdonk in: European Journal of Morphology, Vol. 32 (1994), p. 212-217
504   Rapport: Het gebruik van blokvereffening Genamap & Grass bij een onderzoek naar de geomorfologische informatie uit luchtfoto's en sattelietbeelden van de Kop van Schouwen
M.A. Eleveld (1994)
505  download 37098 Artikel: Presynaptic plasticity: the regulation of Ca2+ -dependent transmitter release.
M. Verhage, W.E.J.M. Ghijsen, F.H. Lopes da Silva in: Progress in Neurobiology, Vol. 42 (1994), p. 539-574
506  download 29368 Artikel: On the mechanism of formation of homocoupled products in the carbon-carbon crosscoupling reaction catalyzed by palladium complexes containing rigid bidentate nitrogen ligands: evidence for the exchange of organic groups between palladium and the transmetalating reagent
R. van Asselt, C.J. Elsevier in: Organometallics, Vol. 13 (1994), p. 1972-1980
507   Artikel: Kindling induced long-lasting enhancement of calcium current in hippocampal area CA1 of the rat: relation to calcium-dependent inactivation.
M. Vreugdenhil, W.J. Wadman in: Neuroscience, Vol. 59 (1994), p. 105-114
508   Rapport: Ecologische effecten van zandsuppleties. Stuifgevoeligheid van zand. Interim rapport.
D. van der Wal (1994)
509  download 38150 Artikel: Formation of dinuclear palladium(I)Hydride [Pdsub2(?-H)(?-CO){(S,S)-BDPP}sub2]Cl by methanolysis or hydrolysis of Pd(COMe)(Cl){(S,S)-BdPP}{(S,S)-BDPP=(2S,4S)-2,4-bis(diphenylphosphino)pentane}
I. Toth, C.J. Elsevier in: Organometallics, Vol. 13 (1994), p. 2118-2122
510   Rapport: Verbetering van de vitaliteit van gedegenereerde helmbegroeiing door gecontroleerde verstuiving in de zeereep W-DWW-94.713/TAWCC-94.002
P.C.E.M Rooij- van der Goes, P.D. Jungerius (1994)