The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1994

501 tot 510 van 1649
1 ... 161 ... 321 ... 481   491   501   511   521 ... 651 ... 821 ... 981 ... 1151 ... 1311 ... 1481 ... 1641

501   Artikel: Energy metabolism in spinal motoneurons of the zebrafish.
W. van Raamsdonk in: European Journal of Morphology, Vol. 32 (1994), p. 212-217
502   Rapport: Het gebruik van blokvereffening Genamap & Grass bij een onderzoek naar de geomorfologische informatie uit luchtfoto's en sattelietbeelden van de Kop van Schouwen
M.A. Eleveld (1994)
503  download 37098 Artikel: Presynaptic plasticity: the regulation of Ca2+ -dependent transmitter release.
M. Verhage, W.E.J.M. Ghijsen, F.H. Lopes da Silva in: Progress in Neurobiology, Vol. 42 (1994), p. 539-574
504  download 29368 Artikel: On the mechanism of formation of homocoupled products in the carbon-carbon crosscoupling reaction catalyzed by palladium complexes containing rigid bidentate nitrogen ligands: evidence for the exchange of organic groups between palladium and the transmetalating reagent
R. van Asselt, C.J. Elsevier in: Organometallics, Vol. 13 (1994), p. 1972-1980
505   Artikel: Kindling induced long-lasting enhancement of calcium current in hippocampal area CA1 of the rat: relation to calcium-dependent inactivation.
M. Vreugdenhil, W.J. Wadman in: Neuroscience, Vol. 59 (1994), p. 105-114
506   Rapport: Ecologische effecten van zandsuppleties. Stuifgevoeligheid van zand. Interim rapport.
D. van der Wal (1994)
507  download 38150 Artikel: Formation of dinuclear palladium(I)Hydride [Pdsub2(?-H)(?-CO){(S,S)-BDPP}sub2]Cl by methanolysis or hydrolysis of Pd(COMe)(Cl){(S,S)-BdPP}{(S,S)-BDPP=(2S,4S)-2,4-bis(diphenylphosphino)pentane}
I. Toth, C.J. Elsevier in: Organometallics, Vol. 13 (1994), p. 2118-2122
508   Rapport: Verbetering van de vitaliteit van gedegenereerde helmbegroeiing door gecontroleerde verstuiving in de zeereep W-DWW-94.713/TAWCC-94.002
P.C.E.M Rooij- van der Goes, P.D. Jungerius (1994)
509   Proefschrift: Intrinsic membrane properties of hippocampal pyramidal neurons after kindling epileptogenesis.
M. Vreugdenhil (1994), p. 128
510  download 29382 Artikel: Zerovalent palladium and platinum complexes containing rigid bidentate nitrogen ligands and alkenes: synthesis, characterization, alkene rotation and substitution reactions. X-ray crystal structure of [Bis((2,6-diisopropylphenyl)imino)acenaphthene](maleic anhydride)palladium( 0)
R. van Asselt, C.J. Elsevier, W.J.J. Smeets, A.L. Spek in: Inorganic Chemistry, Vol. 33 (1994), p. 1521-1531