The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2012

71 tot 80 van 1650
1 ... 51   61   71   81   91 ... 161 ... 321 ... 491 ... 651 ... 821 ... 981 ... 1151 ... 1311 ... 1481 ... 1641

71   Hoofdstuk: Personality disorders
L.M.C. van den Bosch, R. Verheul in: Drug abuse and addiction in medical illness: causes, consequences and treatment (2012), p. 311-321
72   Boekredactie: Contemporary art and its commercial markets: a report on current conditions and future scenarios
M. Lind, O. Velthuis (2012), p. 270
73   Boekbespreking: 
L. Mügge in: Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 18 (2012), p. 701-702 , Framing immigrant integration: Dutch research-policy dialogues in comparative perspective
74  download 525469 Hoofdstuk: The museum and the market
O. Velthuis in: The meta/monumental garage sale standard. - Issue 2 (2012), p. 11-12
75   Hoofdstuk: Online impressiemanagement: hoe moet je je presenteren op sociale media
W.J.L. Elving, J. Verhoeven in: Sociaal kapitaal: de meerwaarde van sociale media voor gemeenten (2012), p. 119-125
76   Artikel: Communication management in the Netherlands: trends, developments, and benchmark with US study
W. Elving, B. van Ruler, M. Goodman, C. Genest in: Journal of Communication Management, Vol. 16 (2012), p. 112-132
77   Artikel: How European PR practitioners handle digital and social media
P. Verhoeven, R. Tench, A. Zerfass, A. Moreno, D. Verčič in: Public Relations Review, Vol. 38 (2012), p. 162-164
78   Boekredactie: Selling ethnic neighborhoods: the rise of neighborhoods as places of leisure and consumption
V. Aytar, J. Rath (2012)
79   Artikel: Effects of popular exemplars in television news
J. Lefevere, K. De Swert, S. Walgrave in: Communication Research, Vol. 39 (2012), p. 103-119
80   Boek: Van Thomas Jefferson tot Pim Fortuyn: balans van democratie. - 4e geheel herz. dr.
M. Fennema (2012), 352 p.