The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2011

661 tot 670 van 1650
1 ... 161 ... 321 ... 491 ... 641   651   661   671   681 ... 821 ... 981 ... 1151 ... 1311 ... 1481 ... 1641

661  download 465888 Rapport: Doelgroepleerlingen in het basisonderwijs: historische ontwikkeling en actuele situatie
J. Roeleveld, G. Driessen, G. Ledoux, J. Cuppen, J. Meijer (2011), p. 171
662  download 465887 Rapport: De gevolgen van een latere afname van de Cito Eindtoets Basisonderwijs
J. Roeleveld, L. Mulder, T. Paas (2011), p. X, 129
663   Artikel: From travelogue to ethnography and back again? Hilma Granqvist’s writing and photographs
A. Moors in: Science and video: des écritures multimedia en sciences humaines, Vol. 3 (2011), p. 18
664  download 468045 Rapport: Is reintegration still worth doing eight years after the ceasefire? Situational analysis of ex-combatants in the Pool region, Republic of Congo
M. Chelpi-den Hamer (2011), p. vi, 57
665   Artikel: Global AIDS medicines in East African health institutions
A. Hardon, H. Dilger in: Medical Anthropology, Vol. 30 (2011), p. 136-157
666   Artikel: Rethinking the metropolis: reconfiguring the governance structures of the twenty-first-century city-region
L.B. Janssen-Jansen, T.A. Hutton in: International Planning Studies, Vol. 16 (2011), p. 201-215
667   Artikel: From Amsterdam to Amsterdam Metropolitan Area: a paradigm shift
L.B. Janssen-Jansen in: International Planning Studies, Vol. 16 (2011), p. 257-272
668   Rapport: Water governance the key approaches: an analytical framework: literature review
L. Miranda, M. Hordijk, R.K. Torres Molina (2011), p. 23
669   Boekbespreking: 
C. Kwa in: Ambix, Vol. 58 (2011), p. 181-182 , Findings: hidden stories in first-hand accounts of scientific discovery
670   Artikel: Overvloed en onbehagen in de mondiale markt voor vertalingen: Nederlandse redacteuren in het transnationale literaire veld
T. Franssen, G. Kuipers in: Sociologie, Vol. 7 (2011), p. 67-93