The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2011

521 tot 530 van 1630
1 ... 161 ... 321 ... 481 ... 501   511   521   531   541 ... 651 ... 811 ... 971 ... 1141 ... 1301 ... 1461 ... 1621

521   Artikel: Self-regulated learning and students' perceptions of innovative and traditional learning environments: a longitudinal study in secondary education
J. Schuitema, T. Peetsma, I. van der Veen in: Educational Studies, Vol. 38 (2011), p. 397-413
522   Artikel: Welfare state expenditure and inequalities in voluntary association participation
E. Ingen, T. van der Meer in: Journal of European Social Policy, Vol. 21 (2011), p. 302-322
523   Hoofdstuk: Tevredenheid en vertrouwen: samenhang en veranderlijkheid
J. den Ridder, T. van der Meer in: Stemming onbestemd (2011), p. 62-86
524   Artikel: Schildpadgedrag in multi-etnische wijken? De effecten van etnische diversiteit in stad en buurt op dimensies van sociale cohesie
M. Gijsberts, T. van der Meer, J. Dagevos in: B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, Vol. 38 (2011), p. 5-29
525   Hoofdstuk: Een populistische tijdgeest in Nederland? Een inhoudsanalyse van de verkiezingsprogramma's van politieke partijen
S.L. de Lange, M. Rooduijn in: Democratie doorgelicht: het functioneren van de Nederlandse democratie (2011), p. 319-334
526   Hoofdstuk: Nieuwe strijdpunten, nieuwe scheidslijnen? Politieke vertegenwoordiging in Nederland
W. van der Brug, C. de Vries, J. van Spanje in: Democratie doorgelicht: het functioneren van de Nederlandse democratie (2011), p. 283-300
527   Artikel: Signals and closure by degrees: the education effect across 15 European countries
T. Bol, H.G. van de Werfhorst in: Research in Social Stratification and Mobility, Vol. 29 (2011), p. 119-132
528   Artikel: Interest in news and politics – or situational determinants? Why people watch the news
A. Wonneberger, K. Schoenbach, L. van Meurs in: Journal of broadcasting & electronic media, Vol. 55 (2011), p. 325-343
529   Artikel: The role of the left inferior frontal gyrus in social perception: an rTMS study
M.C. Keuken, A. Hardie, B.T. Dorn, S. Dev, M.P. Paulus, K.J. Jonas, W.P.M. van den Wildenberg, J.A. Pineda in: Brain Research, Vol. 1383 (2011), p. 196-205
530   Boek: Internationaal publiekrecht vanuit politicologisch perspectief
C. Hille (2011), ix, 212 p.