The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2011

471 tot 480 van 1650
1 ... 161 ... 321 ... 451   461   471   481   491 ... 651 ... 821 ... 981 ... 1151 ... 1311 ... 1481 ... 1641

471  download 456624 Artikel: The flexible nature of unconsicous cognition
M.E. Wokke, S. van Gaal, H.S. Scholte, K.R. Ridderinkhof, V.A.F. Lamme in: PLoS One, Vol. 6 (2011), p. 7
472  download 456626 Artikel: Positive affect modulates flexibility and evaluative control
N.C. van Wouwe, G.P.H. Band, K.R. Ridderinkhof in: Journal of Cognitive Neuroscience, Vol. 23 (2011), p. 524-539
473   Hoofdstuk: European Post-Soviet Cities
O. Gritsai, N. Pengfei, H. van der Wusten, L. Kai, L. Guangquan, J. Huang in: Global urban analysis: a survey of cities in globalization (2011), p. 288-292
474   Artikel: 'Cognitive closure' in the Netherlands: mortgage securitization in a hybrid European political economy
M.B. Aalbers, E. Engelen, A. Glasmacher in: Environment and Planning A: International journal of urban and regional research, Vol. 43 (2011), p. 1779-1795
475   Artikel: A letter to the editor
J. Breman in: Contributions to Indian Sociology, Vol. 45 (2011), p. 269-270
476   Boekbespreking: Electorale geografie
V. Mamadouh in: Geografie, Vol. 20 (2011), p. 45- , Verkiezingen op de kaart 1848-2010: Tweede Kamerverkiezingen vanuit geografisch perspectief
477   Boekredactie: Wat als... Pim Fortuyn niet was vermoord: wat als... de geschiedenis heel anders was gelopen
T. van der Meer (2011), p. 240
478   Hoofdstuk: De identiteitscricis: een typisch modern verschijnsel?
O. Verkaaik in: Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen: de gammacanon (2011), p. 94-97
479   Rapport: Codebook for political claims analysis
J. Berkhout, L. Sudulich (2011), p. 37
480   Hoofdstuk: Het project Leeshulp 4-6: zwakke lezers helpen met begeleid hardop lezen
R. Oostdam in: Vijfentwintigste conferentie het schoolvak Nederlands: de Haagse Hogeschool, 25 & 26 november 2011 (2011), p. 4-7